Polską Pomoc dla ludności poszkodowanej w konfliktach zbrojnych i klęskach żywiołowych m.in. na Ukrainie, w Libanie, Afganistanie, Etiopii, Ghanie, a także w Rwandzie i Sudanie można zobaczyć na fotografiach w Galerii Plenerowej.

Polska Pomoc to program współpracy rozwojowej finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zdjęcia ilustrują projekty z lat 2012-2015, przeprowadzone w ramach czterech konkursów dotacyjnych "Polska pomoc rozwojowa", "Polska pomoc humanitarna", "Edukacja globalna", "Wolontariat Polska Pomoc". Obejmują także projekty realizowane za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz działania prowadzone przez polskie placówki dyplomatyczne.

Cel polskiej współpracy rozwojowej to tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju krajów rozwijających się, zwłaszcza przez promocję i wzmacnianie demokracji, przestrzeganie praw człowieka oraz wsparcie budowy nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych. Istotnym elementem polskiej współpracy rozwojowej są także działania redukujące ubóstwo, poprawiające stan zdrowia ludności oraz podnoszące poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców krajów rozwijających się. Polska Pomoc obejmuje także działania humanitarne skierowane do ludności, która została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych lub klęsk żywiołowych.

Zasadnicza część środków polskiej pomocy dwustronnej kierowana jest do państw priorytetowych, którymi w latach 2012-2015 są: państwa Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina), Afryki Wschodniej (Burundi, Etiopia, Kenia, Rwanda, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania i Uganda), Afryki Północnej (Libia i Tunezja), Azji (Afganistan, Kirgistan i Tadżykistan) oraz Bliskiego Wschodu (Palestyna).

Prezentowane fotografie ilustrują działania Polskiej Pomocy zrealizowane w ostatnich trzech latach na Ukrainie, Białorusi, Gruzji i Mołdawii oraz w Afganistanie, Burundi, Etiopii, Ghanie, Indiach, Jordanii, Kenii, Kirgistanie, Libanie, Palestynie, Papui Nowej Gwinei, Rwandzie, Sudanie, Sudanie Południowym, Tadżykistanie, Tanzanii, Tunezji, Ugandzie i Zambii. Zdjęcia przedstawiają także działania humanitarne skierowane do uchodźców syryjskich (Jordania, Liban) oraz osób poszkodowanych w wyniku konfliktu na Ukrainie.

Projekty Polskiej Pomocy są realizowane przede wszystkim we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i szkołami wyższymi. Istotnym partnerem w tej sprawie są także polskie placówki dyplomatyczne.