Zapraszamy na wykłady, poświęcone muzyce XVIII stulecia. Opowiedzą o niej wybitni polscy muzykolodzy i historyk sztuki. Wystąpieniom towarzyszyć będą koncerty.

Muzeum Łazienki Królewskie zdecydowało się poszerzyć dotychczasową ofertę wykładową o spotkania poświęcone muzyce XVIII stulecia. Wybitni eksperci: polscy muzykolodzy i historyk sztuki - uznani w kraju i za granicą - pozwolą spojrzeć na muzyczny wiek XVIII z perspektywy dworskiej, społeczno-politycznej, religijnej i historycznej, lokalnej i uniwersalnej.

Wykładom towarzyszyć będą krótkie koncerty, powiązane tematyczne z treścią poszczególnych wystąpień. Usłyszymy m.in. utwory Bacha, Couperina i Mozarta, a także muzykę jezuickich misjonarzy w Chinach oraz utwory kameralne z repertuaru dworu habsburskiego w Wiedniu.

WYKŁADY Z CYKLU "RACJA SERCA I UMYSŁU. O MUZYCE XVIII STULECIA"

11 października 2017 r., godz. 18.00, Teatr Królewski, Stara Oranżeria - "Mozart i czarodziejski fartuszek. Światło i mrok", debata prof. Ireny Poniatowskiej i prof. Tadeusza Cegielskiego, inaugurująca dwa nowe cykle wykładowe "Mroczne sprawy Oświecenia" oraz "Racja serca i umysłu. O muzyce XVIII stulecia".

8 listopada 2017 r., godz. 18.00, Pałac na Wyspie - "Naruszewicza i Kamieńskiego ‘Kantata w dzień inauguracji statui króla Jana III dnia 14 września roku 1788’, czyli jak Stanisław August świętował spóźnione stulecie wiktorii wiedeńskiej", wykład prof. Aliny Żórawskiej-Witkowskiej.

17 stycznia 2018 r., godz. 18.00, Teatr Królewski - "W cieniu korony. Muzyka w polityce Jakuba III Stuarta i jego żony Marii Klementyny Sobieskiej w Rzymie (1719-1735)", wykład dr Anety Markuszewskiej.

28 lutego 2017 r., godz. 18.00, Teatr Królewski - "XVIII wiek za Wielkim Murem. Jezuiccy misjonarze w Chinach i ich muzyka", wykład dr. hab. Tomasza Jeża.

14 marca 2018 r., godz. 18.00, Teatr Królewski - "Pobożność i polityka - muzyczne kazania (oratoria) o biblijnej Judycie na cesarskim dworze w Wiedniu w I połowie XVIII w.", wykład dr Anny Ryszki-Komarnickiej.

18 kwietnia 2018 r., godz. 18.00, Teatr Królewski - "Antoine Watteau i François Couperin. Fêtes galantes i ich muzyczne odpowiedniki", wykład dr Agnieszki Rosales Rodriguez.

23 maja 2018 r., godz. 18.00, Pałac na Wyspie - "Bach Fryderykowi II", wykład prof. Szymona Paczkowskiego.

6 czerwca 2018 r., godz. 18.00, Pałac na Wyspie - "Mozart po polsku", wykład dr hab. Aliny Mądry.