Sceny święte i świeckie. Tkaniny Małgorzaty Pepłowskiej