Album "2 Korpus Polski". Ilustrowana historia żołnierzy gen. Andersa

Okładka książki, na której widnieje czarno-białe zdjęcie wzgórza Monte Cassino.
Fot. Paweł Czarnecki

Żołnierze 2 Korpusu Polskiego trwali w walce o wolność Polski, bez względu na warunki, w których przyszło im żyć i działać. Ich historię przybliża ilustrowany setkami zdjęć album "2 Korpus Polski", wydany przez Muzeum Łazienki Królewskie.

Autorami albumu są: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer, dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Kondracki oraz Mariusz Skotnicki.

Publikacja zawiera blisko 700 fotografii archiwalnych i zdjęć eksponatów, dokumentujących historię 2 Korpusu Polskiego, który wsławił się walkami we Włoszech w latach 1943-1945. Korpus dowodzony przez generała dywizji Władysława Andersa był formacją wyjątkową, tworzyli go żołnierze kampanii wrześniowej, francuskiej i afrykańskiej oraz więźniowie sowieckich łagrów i więzień. Ich niezwykle trudnej i długiej drodze, którą przemierzyli, zanim dotarli do Włoch, oraz ich walkom na Półwyspie Apenińskim, poświęcony jest ten album.

Jak podkreślają autorzy, "publikacja jest wyrazem pamięci i szacunku dla wszystkich żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, którzy trwali w walce o wolność Polski, bez względu na warunki, w których przyszło im żyć i działać".

Walki 2 Korpusu Polskiego trwale zapisały się w historii oręża polskiego: w maju 1944 r. polscy żołnierze toczyli krwawe zmagania o zdobycie masywu Monte Cassino; od czerwca uczestniczyli w walkach nad Adriatykiem, a w lipcu stoczyli bitwę, w wyniku której wyzwolono miasto i port Ankona. Była to jedyna samodzielna operacja Polskich Sił Zbrojnych na froncie zachodnim. W kolejnych tygodniach polscy żołnierze walczyli nad rzekami Cesano, Metauro i Foglia. Jesienią 1944 r. toczyli boje na obszarze Apeninu Emiliańskiego, a od stycznia 1945 r. nad rzeką Senio. Pełen chwały szlak bojowy 2 Korpus zakończył się zdobyciem Bolonii w kwietniu 1945 r. Żołnierze 2 Korpusu Polskiego stacjonowali we Włoszech jeszcze długo po zakończeniu działań wojennych. Dopiero od lata 1946 r. jednostki korpusu stopniowo przewożono na Wyspy Brytyjskie, gdzie przeprowadzono ich demobilizację. Dramatem wielu żołnierzy pochodzących z Kresów Wschodnich było to, że nie mieli dokąd wrócić po wojnie. W wyniku decyzji podjętych podczas konferencji jałtańskiej ich rodzinne strony, nie tylko Lwów i Wilno, ale także setki innych miejscowości, znalazły się bezpowrotnie poza granicami Polski.

Album "2 Korpus Polski" można nabyć w naszym e-sklepie oraz w sklepie muzealnym w Podchorążówce, w polskiej i polsko-włoskiej wersji językowej.

Fot. Paweł Czarnecki