Anna Frajlich w Łazienkach. Spotkanie z wybitną poetką

Anna Frajlich, wybitna polska poetka i publicystka, na stałe mieszkającą w Stanach Zjednoczonych, 13 listopada 2016 r. gościła w Łazienkach Królewskich. Podczas spotkania w Pałacu na Wyspie opowiadała swojej twórczości. Rozmowę prowadziła Hanna Maria Giza, dziennikarka i reżyserka słuchowisk radiowych.

Anna Frajlich to polska poetka żydowskiego pochodzenia, publicystka, krytyk literacki i wykładowca, przez wiele lat związana z Wydziałem Slawistyki Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Urodziła się 10 marca 1942 r. w Katta-Taldyk w Kirgistanie, gdzie w czasie wojny trafili jej rodzice (po deportowaniu przez Sowietów ze Lwowa). Po wojnie wróciła do Polski i zamieszkała w Szczecinie, potem ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1969 r., pod wpływem komunistycznej akcji antysemickiej, zdecydowała się wraz z mężem opuścić Polskę i wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Początkowo była lektorką języka polskiego na uniwersytecie stanowym Stony Brook, współpracowała również z polską rozgłośnią Radia Wolna Europa. W 1982 r. zaczęła wykładać literaturę polską na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, a 1991 r. obroniła pracę doktorską na slawistyce New York University. Po 34 latach pracy jako wykładowca przeszła na emeryturę.

Anna Frajlich uważana jest za jedną z najciekawszych polskich poetek emigracyjnych. W swoich utworach pisze o rozstaniu, wygnaniu, kwestii przynależności i zakorzenienia. Publikowała w prasie emigracyjnej, m.in. w londyńskich "Wiadomościach" i paryskiej "Kulturze", a także w krajowych pismach drugiego obiegu. Po 1989 r. jej wiersze i eseje ukazywały się m.in. w "Tygodniku Powszechnym", "Rzeczpospolitej" i "Akcencie". Jej twórczość była tłumaczona na język niemiecki, angielski, francuski, litewski, rumuński, czeski, rosyjski, ukraiński, żydowski i hebrajski.

W 2002 r. została odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.