ArtSherlock - umożliwi identyfikację zrabowanych w Polsce dzieł sztuki

W ciągu kilku sekund, za pomocą telefonu komórkowego czy tabletu, rozpoznaje dzieła sztuki zrabowane w Polsce podczas II wojny światowej - tak działa aplikacja mobilna ArtSherlock. Można z niej korzystać bezpłatnie.

ArtSherlock to autorski projekt Fundacji Communi Hereditate, realizowany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a sfinansowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy.

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie rewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji, możliwe jest automatyczne rozpoznanie obiektu, jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.

Aplikacja przygotowana została w polskiej i angielskiej wersji językowej. Jest dostępna dla systemów operacyjnych Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry.

APLIKACJA ARTSHERLOCK

MKiND od 1992 r. gromadzi dane na temat dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terenów Polski oraz podejmuje działania, by je odzyskać. Prowadzony przez ministerstwo jedyny ogólnopolski rejestr ruchomych dóbr kultury zawiera blisko 63 tys. pozycji i jest dostępny on-line: www.dzielautracone.gov.pl.

Wśród dzieł zaginionych są obrazy polskich i zagranicznych twórców, m.in. dzieła Rafaela, Rubensa, Rembrandta, Dürera, Aleksandra oraz Maksymiliana Gierymskich, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego. W ostatnim czasie, w wyniku działań rewindykacyjnych, do Polski powróciło kilkadziesiąt dzieł sztuki, utraconych podczas II wojny światowej.

POPIERSIE DIANY WRÓCIŁO DO ŁAZIENEK - CZYTAJ WIĘCEJ

DZIEŁA ODZYSKANE DLA ŁAZIENEK PRZEZ RESORT KULTURY