Czytanieobrazow.pl. Sprawdź muzealną ofertę

Grafika przedstawiająca kreski i kropki, i napis "Czytanie obrazów".

Osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogą poznawać wirtualnie najciekawsze dzieła sztuki, dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się w muzeach i zaplanować swoją wizytę. Wszystko to dzięki stronie i aplikacji "Czytanie obrazów", które zawierają także ofertę Łazienek Królewskich.

Strona czytanieobrazow.pl tworzona jest przez Fundację Kultury bez Barier we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie oraz innymi instytucjami kultury z całej Polski. W jednym miejscu zbierane są materiały, które ułatwiają osobom z różnymi niepełnosprawnościami poznawanie najciekawszych dzieł sztuki.

Na stronie udostępnionych jest już prawie 150 obiektów z 18 muzeów i galerii w Polsce. Dzieła sztuki uzupełniają: audiodeskrypcje, tłumaczenia na Polski Język Migowy, teksty łatwe do czytania, zdjęcia i karty obiektów. Korzystając z aplikacji na telefon, codziennie poznać można dodatkowo jedno z dzieł, zamieszczonych w wirtualnej kolekcji.

Na stronie czytanieobrazow.pl znajdują się również informacje o organizowanych wydarzeniach i dostępności poszczególnych instytucji dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Projekt "Czytanie obrazów" realizowany jest dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.