Dyrektor Łazienek Królewskich wyróżniony przez prezydenta Węgier

Fot. Paweł Czarnecki

Krzyżem Kawalerskim Orderu Węgierskiego uhonorowany został przez prezydenta Węgier Jánosa Ádera prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie.

Ceremonia nadania odznaczenia odbyła się 6 grudnia 2019 r. w Ambasadzie Węgier. Krzyż Kawalerski Orderu Węgierskiego prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer odebrał z rąk ambasador Węgier w Polsce Orsolyi Zsuzsanny Kovács, przyznany przez prezydenta Jánosa Ádera "w dowód uznania za zasługi w prezentowaniu i popularyzowaniu w Polsce historii węgierskiej i polsko-węgierskich relacji historycznych oraz za pielęgnowanie przyjaźni między obydwoma narodami".

Krzyż Kawalerski Orderu Węgierskiego to wysokie odznaczenie państwowe, którym wyróżniani są zarówno Węgrzy, jak i cudzoziemcy, zasłużeni m.in. w promowaniu kultury węgierskiej i współpracy z Węgrami.

W Muzeum Łazienki Królewskie zaprezentowana została w tym roku wystawa "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich", będąca świadectwem blisko 1000-letnich relacji polsko-węgierskich. Bezcenne eksponaty pochodziły z najprzedniejszych węgierskich instytucji, m.in. z Węgierskiego Muzeum Narodowego, Węgierskiego Archiwum Narodowego oraz Instytutu i Muzeum Historii Wojskowości przy Ministerstwie Obrony w Budapeszcie. Wystawie towarzyszyła międzynarodowa konferencja o stosunkach polsko-węgierskich. W Muzeum Łazienki Królewskie wystąpili polscy i węgierscy badacze, którzy przybliżyli historię relacji między oboma krajami, począwszy od czasów Jagiellonów. Uzupełnieniem wystawy był katalog "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich", prezentujący węgierskie zbiory narodowe. Publikacja, wydana przez Muzeum Łazienki Królewskie, powstała we współpracy z Ambasadą Węgier oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki