Ekologiczne minidomki dla mieszkańców ogrodów

Ptasia budka wisząca na drzewie.
Ptasie budki, fot. Paweł Czarnecki

Kilkanaście budek lęgowych dla ptaków pojawiło się w ogrodach Łazienek Królewskich. Wkrótce staną tu też owadzie hotele. Drewniane minidomki stanowią uzupełnienie naturalnych dziupli i są jednym z elementów muzealnego programu ekologicznego, który sprzyja zachowaniu bioróżnorodności.

Budki dla ptaków zawisły na drzewach w nowo zrewitalizowanym ogrodzie między budynkiem dawnej Oberży a Pałacem Myślewickim. Będą one miejscem odpoczynku i lęgów wróbli, sikorek, szpaków, kawek, kowalików oraz najprawdopodobniej także puszczyków i dudków.

Ptasie budki stanowią uzupełnienie kilkuset naturalnych dziupli, mieszczących się w najstarszych drzewach łazienkowskich ogrodów. Zostały one wywieszone po to, by poprawić warunki egzystencji ptaków z powodu kurczenia się w mieście miejsc do bytowania. Ilość ptasich budek - konsultowana z ornitologami - uwzględnia wielkość terytorium przeznaczonego dla poszczególnych gatunków, tak by nie wywoływać wśród ptaków niepokoju, walki o teren oraz przegęszczenia populacji.

Owadzie hotele

W nowo zrewitalizowanym ogrodzie wiosną pojawią się również owadzie hotele, które posłużą za schronienie m.in. złotookowatym, pszczołom murarkom, nożycówkom, mięsiarkom i wałczatkom. Dzięki owadom w łazienkowskich ogrodach zapylone zostaną kwiaty, które wydadzą owoce stanowiące pokarm dla ptaków i drobnych ssaków.

Ptasie budki i owadzie hotele wykorzystywane będą także podczas lekcji muzealnych. Uczestnicy zajęć, spacerując po ekologicznej ścieżce edukacyjnej, zobaczą, jakie rodzaje drewnianych minidomków zamieszkują poszczególne gatunki ptaków i owadów. Dowiedzą się też, dlaczego mają one różne wielkości i kształty, oraz w jaki sposób zapewniają schronienie. LEKCJE MUZEALNE - CZYTAJ WIĘCEJ

Miejska bioróżnorodność

Drewniane minidomki powstały w ramach programu "Miejska bioróżnorodność - ochrona, edukacja i rewaloryzacja w zabytkowym ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie", który dofinansowany został z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt służy zachowaniu bioróżnorodności w łazienkowskich ogrodach, które - jak na centrum wielkiego miasta - stanowią wyjątkowy przykład współistnienia w jednym miejscu kultury i natury.