Przedszkola i szkoły

LEKCJE MUZEALNE ONLINE

Zapraszamy do skorzystania z oferty lekcji muzealnych online, pozwalających odkrywać XVIII-wieczną rezydencję królewską oraz kolekcje sztuki Stanisława Augusta. Autorskie i kreatywne zajęcia poprowadzą wykwalifikowani, pełni pasji edukatorzy muzealni. W ramach zajęć zdalnych proponujemy również materiały dla nauczycieli, w tym karty pracy. W bazie wiedzy Muzeum Łazienki Królewskie znajdą Państwo m.in. artykuły i eseje badaczy epoki stanisławowskiej

Szkoły podstawowe i średnie

Zobacz wszystkie zajęcia (4)
 • Żółte kwiaty w łazienkowskich ogrodach, w tle widać Pałac na Wyspie.

  Klasy I-VI

  Lekcje muzealne online dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej to przewodnik po XVIII-wiecznym świecie sztuki oraz panujących wówczas obyczajach i modzie. Polecamy również zajęcia, podczas których dzieci wspólnie przeniosą się w świat bajek i mitów.

  Przeczytaj cały wpis
 • Galeria Rzeźby w Starej Oranżerii, pod oknem stoją ustawione na postumentach białe rzeźby, jako pierwsza widoczna jest rzeźba przedstawiająca nagich mężczyzn.

  Klasy VII-VIII i szkoły średnie

  Mecenat Stanisława Augusta, życie na dworze monarchy oraz sytuacja polityczna i społeczna Rzeczypospolitej za panowania ostatniego króla Polski to m.in. zagadnienia lekcji online dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz szkół średnich.

  Przeczytaj cały wpis
 • Pszczoła siedzi w środku dużego fioletowego kwiatu.

  Lekcje przyrodnicze dla klas I-VIII

  Ogrody Łazienek Królewskich słyną z dużej bioróżnorodności. Lekcje przyrodnicze online dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej to okazja do poznania bogactwa łazienkowskiej fauny i flory oraz zasad, jakie panują w tym niezwykłym świecie.

  Przeczytaj cały wpis

Materiały dla nauczycieli

Zobacz wszystkie zajęcia (6)
 • Malowidło, na którym widoczny jest mężczyzna powożący końmi, w otoczeniu aniołków i obłoków, u jego podnóża leży kobieta wylewająca wodę z dzbana.

  Dekoracja Teatru Królewskiego

  Proponujemy ćwiczenia z języka angielskiego, których treść nawiązuje do dekoracji malarskiej Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii, jednego z niewielu zachowanych w Europie oryginalnych XVIII-wiecznych teatrów dworskich.

  Przeczytaj cały wpis
 • Rycina przedstawiająca trzech mężczyzn i kobietę stojących przy mapie XVIII-wiecznej Europy.

  Sytuacja Rzeczypospolitej w XVIII w.

  Prezentujemy kartę pracy, poświęconą dziejom nowożytnej Rzeczypospolitej, zgodną z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie historii w liceum i technikum.

  Przeczytaj cały wpis
 • Rycina, na której ukazany jest poeta w wieńcu laurowym, z księgą wspartą na kolanach i piórem w ręku. Obok stoi muza, z tyłu na drugim planie znajduje się Amor.

  "Metamorfozy" i ich metamorfozy

  Motywy zaczerpnięte z Metamorfoz Owidiusza były powszechnie wykorzystywane w sztuce europejskiej. Zapraszamy do przyjrzenia się postaci starożytnego poety oraz jego znaczeniu dla nowożytnych twórców.

  Przeczytaj cały wpis

LEKCJE MUZEALNE STACJONARNE

Lekcje muzealne w Łazienkach Królewskich to coś więcej niż dostosowane do podstawy programowej zajęcia. To wspólne doświadczanie i odkrywanie XVIII-wiecznej rezydencji królewskiej oraz kolekcji sztuki Stanisława Augusta. Kreatywne i autorskie warsztaty prowadzą wykwalifikowani, pełni pasji edukatorzy muzealni, przygotowani także do pracy z grupami przedszkolnymi i osobami niepełnosprawnymi.

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo, wybierając temat lekcji muzealnej.

 • Sekrety Starej Oranżerii

  Słowa klucze: ogród zimowy, foyer, galeria rzeźby, teatr, egzotyka, symbolika roślinna, laur, flora, zmysły.

  Przeczytaj cały wpis
 • Roztańczony dwór królewski

  Słowa klucze: taniec dworski, menuet, polonez, gawot, ubiór do tańca, ukłon taneczny.

  Przeczytaj cały wpis
 • Królewski zwierzyniec

  Słowa klucze: lew, kaczka, paw, rzeźba, kolekcja, związek frazeologiczny, symbolika zwierzęca, żywioły.

  Przeczytaj cały wpis

Szkoły: Klasy I-III

Zobacz wszystkie Lekcje (17)
 • Ogród łazienkowski

  Słowa klucze: ogród, historyczne style ogrodowe, rezydencja, fauna, flora, mapa, kompas, lornetka, zegary.

  Przeczytaj cały wpis
 • Poznaj Pałac na Wyspie

  Słowa klucze: pałac, muzeum, kolekcja, mecenas, filozof w koronie.

  Przeczytaj cały wpis
 • Poznaj króla

  Słowa klucze: król, koronacja, elekcja, herb, insygnia, portret, ceremoniał, dwór.

  Przeczytaj cały wpis

Szkoły: Klasy IV-VI

Zobacz wszystkie Lekcje (21)
 • W królewskiej formierni

  Słowa klucze: rzeźba, odlew gipsowy, artysta, starożytność, mitologia, kopia, oryginał.

  Przeczytaj cały wpis
 • Sekrety Starej Oranżerii

  Słowa klucze: ogród zimowy, foyer, galeria rzeźby, teatr, egzotyka, symbolika roślinna, laur, flora, zmysły.

  Przeczytaj cały wpis
 • Zostań nadwornym artystą

  Słowa klucze: nadworny artysta, mecenat, Marcello Bacciarelli, André le Brun, malarnia, skulptornia.

  Przeczytaj cały wpis

Szkoły: Klasy VII-VIII

Zobacz wszystkie Lekcje (17)
 • Odkrycia i wynalazki

  Słowa klucze: oświecenie, król, szlachcic, archiwum, epistolografia, patent, postęp.

  Przeczytaj cały wpis
 • Poznaj króla

  Słowa klucze: król, koronacja, elekcja, herb, insygnia, portret, ceremoniał, dwór.

  Przeczytaj cały wpis
 • Co nam zostało z Oświecenia?

  Słowa klucze: demokracja, opinia publiczna, prasa, słowniki, encyklopedie, Wolter, Diderot, egalitaryzm, scjentyzm, sekularyzm.

  Przeczytaj cały wpis

Szkoły ponadpodstawowe

Zobacz wszystkie Lekcje (14)
 • Powstanie listopadowe

  Słowa klucze: Królestwo Kongresowe, konstytucja, powstanie, dyktator, niepodległość, emigracja.

  Przeczytaj cały wpis
 • Obiady czwartkowe

  Słowa klucze: mecenat, oświecenie, klasycyzm, obiady czwartkowe.

  Przeczytaj cały wpis
 • Dawne dzieje Łazienek

  Słowa klucze: Ujazdów, Bona, Zwierzyniec, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Ermitaż, Łaźnia.

  Przeczytaj cały wpis

Lekcje przyrodnicze dla wszystkich grup wiekowych

Zobacz wszystkie zajęcia (7)
 • Dziecko trzyma plansze z rysunkami roślin.

  Królewscy botanicy

  Słowa klucze: nasiona, sadzonka, kwiat, woda, powietrze, drzewa, krzewy, kasztany, żołędzie, szyszki.

  Przeczytaj cały wpis
 • Dziecko trzyma miskę z suszonymi kwiatami, dłoń dorosłej osoby przekłada płatki.

  Królewski zielnik

  Słowa klucze: bioróżnorodność, drzewo, faktura kory, kolor, kształt, liść, igła.

  Przeczytaj cały wpis
 • Dziecko czyta książkę.

  Królewskie ptaki

  Słowa klucze: ptaki, pióra, śpiewy, karmnik, gniazda, lornetki, dymorfizm, lotki, sterówki.

  Przeczytaj cały wpis

Gry terenowe z mapą

Zobacz wszystkie zajęcia
 • Dziecko trzyma mapę.

  Wehikuł czasu

  Słowa klucze: ogród, mapa, Pałac na Wyspie, Amfiteatr, Biały Domek, Łaźnia, letnia rezydencja, Stara Oranżeria, zegary, Chronos.

  Przeczytaj cały wpis
 • Dzieci oglądają pień drzewa przez lupę.

  Na tropie śladów

  Słowa klucze: mapa, tropy, ślady, odkrywanie, kuźnia, pajęczyna, wylinka.

  Przeczytaj cały wpis

Grupy o specjalnych potrzebach

Zobacz wszystkie zajęcia (4)