Przedszkola i szkoły

Lekcje muzealne w Łazienkach Królewskich to coś więcej niż dostosowane do podstawy programowej zajęcia. To wspólne doświadczanie i odkrywanie XVIII-wiecznej rezydencji królewskiej oraz kolekcji sztuki Stanisława Augusta. Kreatywne i autorskie warsztaty prowadzą wykwalifikowani, pełni pasji edukatorzy muzealni, przygotowani także do pracy z grupami przedszkolnymi i osobami niepełnosprawnymi.

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo, wybierając temat lekcji muzealnej.

Przedszkola

Wszystkie Elementy

Szkoły: Klasy I-III

Wszystkie Elementy
 • Szkicownik królewski

  Słowa klucze: kontur, światłocień, obserwacja, królewski artysta, eksperyment, obiekt plastyczny, kreatywność.

  Przeczytaj cały wpis
 • W królewskiej formierni

  Słowa klucze: rzeźba, odlew gipsowy, artysta, starożytność, mitologia, kopia, oryginał.

  Przeczytaj cały wpis
 • Zostań nadwornym artystą

  Słowa klucze: nadworny artysta, mecenat, Marcello Bacciarelli, André le Brun, malarnia, skulptornia.

  Przeczytaj cały wpis

Szkoły: Klasy IV-VII

Wszystkie Elementy
 • Królewskie ptaki

  Słowa klucze: ekologia, schronienie, karmnik, natura, ogród zabytkowy, ptaki, bioróżnorodność.

  Przeczytaj cały wpis
 • W królewskiej formierni

  Słowa klucze: rzeźba, odlew gipsowy, artysta, starożytność, mitologia, kopia, oryginał.

  Przeczytaj cały wpis
 • Płynie czas, czyli historia zegara

  Słowa klucze: filozofia, czas historyczny, czas astronomiczny, zegar ogniowy, zegar słoneczny, klepsydra.

  Przeczytaj cały wpis
 • Zmagania z materią

  Słowa klucze: starożytność, klasycyzm, mitologia, kopia, oryginał, odlew gipsowy, formiernia, mecenat.

  Przeczytaj cały wpis
 • O klasycyzmie

  Słowa klucze: oświecenie, klasycyzm stanisławowski, antyk, kanon, mitologia.

  Przeczytaj cały wpis
 • Antyk na bis

  Słowa klucze: antyk, panteon, klasycyzm, mit, mitologia, epopeja, polis, archetyp, odkrycia archeologiczne.

  Przeczytaj cały wpis

Szkoły ponadgimnazjalne

Wszystkie Elementy
 • O klasycyzmie

  Słowa klucze: oświecenie, klasycyzm stanisławowski, antyk, kanon, mitologia.
   

  Przeczytaj cały wpis
 • Zainspirowani starożytnością

  Słowa klucze: starożytności, mitologia, mecenat, kopia, odlew gipsowy, kompozycja, złoty podział.

  Przeczytaj cały wpis
 • Doznaj oświecenia

  Słowa klucze: racjonalizm, empiryzm, absolutyzm, trójpodział władzy.

  Przeczytaj cały wpis

Gry terenowe z mapą

Wszystkie Elementy
 • Na tropie śladów

  Słowa - klucze: mapa, tropy, ślady, odkrywanie, kuźnia

  Przeczytaj cały wpis
 • Królewscy botanicy

  Słowa - klucze: mapa, nasiona, sadzonka, kwiat, woda, powietrze, drzewa, krzewy, kasztany, żołędzie, szyszki

  Przeczytaj cały wpis

Warsztaty kreatywne w Starej Kordegardzie

Wszystkie Elementy
 • Zielone spiżarnie

  Słowa - klucze: ekologia, schronienie, karmnik, natura, konstrukcja, drewno, ogród zabytkowy, las

  Przeczytaj cały wpis
 • Królewski zielnik

  Słowa - klucze: bioróżnorodność, drzewo, faktura, kolor, kształt, liść, igła

  Przeczytaj cały wpis

Grupy o specjalnych potrzebach

Wszystkie Elementy