Przedszkola i szkoły

Lekcje muzealne w Łazienkach Królewskich to coś więcej niż dostosowane do podstawy programowej zajęcia. To wspólne doświadczanie i odkrywanie XVIII-wiecznej rezydencji królewskiej oraz kolekcji sztuki Stanisława Augusta. Kreatywne i autorskie warsztaty prowadzą wykwalifikowani, pełni pasji edukatorzy muzealni, przygotowani także do pracy z grupami przedszkolnymi i osobami niepełnosprawnymi.

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo, wybierając temat lekcji muzealnej.

Przedszkola

Wszystkie Elementy

Szkoły: Klasy I-III

Wszystkie Elementy
 • Szkicownik królewski

  Słowa klucze: kontur, światłocień, obserwacja, królewski artysta, eksperyment, obiekt plastyczny, kreatywność.

  Przeczytaj cały wpis
 • Zostań nadwornym artystą

  Słowa klucze: nadworny artysta, mecenat, Marcello Bacciarelli, André le Brun, malarnia, skulptornia.

  Przeczytaj cały wpis
 • W królewskiej formierni

  Słowa klucze: rzeźba, odlew gipsowy, artysta, starożytność, mitologia, kopia, oryginał.

  Przeczytaj cały wpis

Szkoły: Klasy IV-VI

Wszystkie Elementy
 • Bogowie olimpijscy w Pałacu na Wyspie

  Słowa klucze: mitologia, frazeologia, symbol, alegoria, płaskorzeźba.

  Przeczytaj cały wpis
 • Antyk na bis

  Słowa klucze: antyk, panteon, klasycyzm, mit, mitologia, epopeja, polis, archetyp, odkrycia archeologiczne.

  Przeczytaj cały wpis
 • Mity nie tylko greckie

  Słowa klucze: mit, symbol, atrybut, mapa świata, kontynent, heros, wielokulturowość.

  Przeczytaj cały wpis

Szkoły: Klasa VII, Gimnazja

Wszystkie Elementy
 • Łazienki w kulturze i literaturze

  Słowa klucze: dramat, poemat, fikcja literacka, bohater, Pałac na Wyspie, ogród.

  Przeczytaj cały wpis
 • Antyk na bis

  Słowa klucze: antyk, panteon, klasycyzm, mit, mitologia, epopeja, polis, archetyp, odkrycia archeologiczne.

  Przeczytaj cały wpis
 • Autoportret króla w "Pamiętnikach"

  Słowa klucze: "Pamiętniki", Familia, Sejm Wielki, Komisja Edukacji Narodowej, Szkoła Rycerska.

  Przeczytaj cały wpis

Szkoły ponadgimnazjalne

Wszystkie Elementy
 • Teatralne początki

  Słowa klucze: teatr, mecenat teatralny Stanisława Augusta, théâtre de société, teatr publiczny, architektura teatru, oświeceniowy repertuar teatralny.

  Przeczytaj cały wpis
 • Zainspirowani starożytnością

  Słowa klucze: starożytność, antyk, mitologia, kopia, odlew gipsowy, kompozycja, złoty podział, kanon.

  Przeczytaj cały wpis
 • Grand tour

  Słowa klucze: oświecenie, grand tour, Pompeje, Herkulanum, salon, kolekcja, diariusz, groteski.

  Przeczytaj cały wpis

Gry terenowe z mapą

Wszystkie Elementy
 • Wehikuł czasu

  Słowa klucze: ogród, mapa, Pałac na Wyspie, Amfiteatr, Biały Domek, Łaźnia, letnia rezydencja, Stara Oranżeria.

  Przeczytaj cały wpis
 • Na tropie śladów

  Słowa klucze: mapa, tropy, ślady, odkrywanie, kuźnia.

  Przeczytaj cały wpis
 • Ogród łazienkowski

  Słowa klucze: ogród, historyczne style ogrodowe, rezydencja, mapa, kompas, lornetka, fauna, flora.

  Przeczytaj cały wpis

Grupy o specjalnych potrzebach

Wszystkie Elementy