Proponujemy ćwiczenia z języka angielskiego, których treść nawiązuje do dekoracji malarskiej Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii, jednego z niewielu zachowanych w Europie oryginalnych XVIII-wiecznych teatrów dworskich.

Dekoracją malarską Teatru Królewskiego jest plafon autorstwa Jana Bogumiła Plerscha, przedstawiający Stanisława Augusta pod postacią Apolla na kwadrydze. Król-Apollo w otoczeniu najważniejszych dramaturgów - Sofoklesa, Szekspira, Moliera i Racine’a - jawi się jako słońce zasiadające na tronie. Uzupełnieniem mitologicznego plafonu są iluzjonistycznie namalowane loże z wyobrażeniem XVIII-wiecznej widowni.

Karta pracy jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.