EDUKACJA DOSTĘPNA

Edukacja Dostępna to kompleksowy projekt, którego celem jest otwarcie Łazienek Królewskich dla wszystkich gości poprzez dostosowanie oferty edukacyjno­-kulturalnej do różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób o indywidualnych potrzebach.

Program powstał z myślą o wszystkich, którzy czasowo lub na stałe mają utrudniony dostęp do kultury. Są to osoby z niepełnosprawnością ru­chu, wzroku i słuchu, a także z innymi niepełnosprawnościami, w spektrum autyzmu czy w kryzysie psychicznym. Nasze działania kierujemy również do grup, które ze względu na wiek i uwarunkowania zdrowotne potrzebują indywidualnego podejścia podczas planowania wizyty w muzeum.

Ważnym aspektem projektu jest nie tylko tworzenie wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami, lecz także zapewnienie dostępności muzealnej oferty, m.in. dzięki tłumaczeniom na Polski Język Migowy (PJM), audiodeskrypcji, materiałom dotykowym oraz tyflografikom. Edukacja Dostępna to również organizacja spotkań, spacerów i warsztatów w przestrzeniach pozbawionych barier architektonicznych i przyjaznych sensorycznie.

Edukację Dostępną tworzą doświadczeni edukatorzy, którzy prowadzą spotkania i war­sztaty, a także pracownicy Działu Obsługi Publiczności, przeszkoleni z profesjonalnej obsługi zwiedzających z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku, słuchu oraz intelektualnymi, a także osób w spektrum autyzmu i w kryzysie psychicznym.


Koordynator: Dorota Stelmaszczyk-Szwed
Dorota.Stelmaszczyk-Szwed@lazienki-krolewskie.pl

 

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu

Osoby słabosłyszące i niesłyszące

Zobacz wszystkie zajęcia
 • Dziewczyna stoi przed tablicą, w tle widoczny jest chłopak.

  Lekcje muzealne

  Zajęcia dla osób słabosłyszących i niesłyszących są prowadzone metodą warsztatową i tłumaczone na Polski Język Migowy.

  Przeczytaj cały wpis

Osoby słabowidzące i niewidome

Zobacz wszystkie zajęcia
 • Ręka dotykająca rzeźbę przedstawiającą głowę lwa.

  Lekcje muzealne

  Zajęcia dla osób słabowidzących i niewidomych są prowadzone metodą warsztatową, z audiodeskrypcją na żywo i wykorzystaniem artefaktów, materiałów edukacyjnych oraz obiektów przeznaczonych do poznawania przez dotyk.

  Przeczytaj cały wpis

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Zobacz wszystkie zajęcia
 • Dzieci chodzą na czworaka po podłodzie, widoczne są ich nogi i ręce.

  Lekcje muzealne

  Zajęcia dla osób z zaburzeniami i niepełnosprawnością intelektualną są prowadzone metodą warsztatową, w kameralnym gronie, w przestrzeniach bez barier architektonicznych.

  Przeczytaj cały wpis

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Zobacz wszystkie zajęcia
 • Dwie dziewyczny trzymają się z ręce.

  Lekcje muzealne

  Zajęcia dla osób z niepełnosprawnością ruchową są prowadzone metodą warsztatową, w przestrzeniach pozbawionych barier architektonicznych.

  Przeczytaj cały wpis

Osoby o indywidualnych potrzebach

Zobacz wszystkie zajęcia
 • Portret Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Mężczyzna jest ubrany w zbroję i płaszcz, w ręku trzyma buławę.

  Płótno myśli

  Na warsztatach integracyjnych w Podchorążówce będziemy rozkładać na części pierwsze portret marszałka Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, który zapoczątkował historię Łazienek Królewskich.

  Przeczytaj cały wpis