Muzeum Dostępne

Muzeum Dostępne to kompleksowy projekt, którego celem jest otwarcie Łazienek Królewskich dla wszystkich gości poprzez dostosowanie oferty edukacyjno­-kulturalnej do różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób o indywidualnych potrzebach.

Program powstał z myślą o wszystkich, którzy czasowo lub na stałe mają utrudniony dostęp do kultury. Są to osoby z niepełnosprawnością ru­chu, wzroku i słuchu. Adresatami naszych działań są również odbiorcy z innymi niepełnosprawnościami, starsi oraz rodziny z dziećmi.

Priorytetami Muzeum Dostępnego są: ogólna dostępność wydarzeń dzięki tłumaczeniu na Polski Język Migowy (PJM) oraz wykorzystywanie audiodeskrypcji i materiałów edu­kacyjnych, takich jak tyflografiki i mapy dotykowe. Spotkania odbywają się w przestrze­niach pozbawionych barier architektonicznych, dostosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Muzeum Dostępne tworzą doświadczeni edukatorzy, którzy prowadzą spotkania i war­sztaty, a także pracownicy Działu Obsługi Publiczności, przeszkoleni z profesjonalnej obsługi zwiedzających z niepełnosprawnością ruchu, wzroku i słuchu.

Koordynator: Olga Michalik
22 50 60 039 lub o.michalik@lazienki-krolewskie.pl
 

 

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu

Osoby słabosłyszące i niesłyszące

Zobacz wszystkie zajęcia

Osoby słabowidzące i niewidome

Zobacz wszystkie zajęcia
 • Grupa dzieci w Starej Oranżerii.

  Rodzina w formie

  Dzieci w wieku 7-12 lat i opiekunów zapraszamy na warsztaty, podczas których wykonywać można gipsowe odlewy. Zajęcia dostosowane są do potrzeb najmłodszych z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

  Przeczytaj cały wpis
 • Warsztaty dla grup słabowidzacych i niewidomych

  Zajęcia prowadzone z audiodeskrypcją na żywo, z wykorzystaniem artefaktów, materiałów edukacyjnych i obiektów przeznaczonych do poznawania przez dotyk.

  Przeczytaj cały wpis
 • Lekcje dla uczniów słabowidzących i niewidomych

  Lekcje prowadzone metodą warsztatową, z audiodeskrypcją na żywo i wykorzystaniem artefaktów, materiałów edukacyjnych oraz obiektów przeznaczonych do poznawania przez dotyk.

  Przeczytaj cały wpis

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Zobacz wszystkie zajęcia

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Zobacz wszystkie zajęcia

Osoby o indywidualnych potrzebach

Zobacz wszystkie zajęcia