Muzeum Dostępne

Muzeum Dostępne to kompleksowy projekt, którego celem jest otwarcie Łazienek Królewskich dla wszystkich gości poprzez dostosowanie naszej oferty edukacyjno­-kulturalnej do różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób o indywidualnych potrzebach.

Program powstał z myślą o wszystkich, którzy czasowo lub na stałe mają utrudniony dostęp do kultury. Są to osoby z niepełnosprawnością ru­chu, wzorku i słuchu. Adresatami naszych działań są także odbiorcy z innymi niepeł­nosprawnościami, osoby starsze, rodziny z dziećmi, również najmłodszymi w wózkach dziecięcych.

Priorytetami Muzeum Dostępnego jest ogólnodostępność wydarzeń poprzez tłuma­czenie ich na polski język migowy (PJM), wykorzystanie audiodeskrypcji i materiałów edu­kacyjnych, takich jak tyflografiki, mapy dotykowe. Spotkania odbywają się w przestrze­niach pozbawionych barier architektonicznych, dostosowanych dla osób poruszających się na wózkach.

Muzeum Dostępne tworzą doświadczeni edukatorzy, prowadzących spotkania i war­sztaty, a także pracownicy Działu Obsługi Publiczności, przeszkoleni z profesjonalnej obsługi zwiedzających z niepełnosprawnością ruchu, wzroku i słuchu.

koordynator: Olga Michalik
22 50 60 039 lub o.michalik@lazienki-krolewskie.pl
 

 

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu

Osoby słabosłyszące i niesłyszące

Zobacz wszystkie zajęcia

Osoby słabowidzące i niewidome

Zobacz wszystkie zajęcia

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Zobacz wszystkie zajęcia

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Zobacz wszystkie zajęcia

Osoby o indywidualnych potrzebach

Zobacz wszystkie zajęcia