Zajęcia dla osób słabosłyszących i niesłyszących są prowadzone metodą warsztatową i tłumaczone na Polski Język Migowy.

W ramach lekcji muzealnych proponujemy tematy, których opisy znajdują się pod poniższymi linkami. Poszczególne zajęcia mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

LEKCJE MUZEALNE "KULTURA, HISTORIA, SZTUKA" - KLIKNIJ TUTAJ I SPRAWDŹ

LEKCJE PRZYRODNICZE - KLIKNIJ TUTAJ I SPRAWDŹ

LEKCJE TERENOWE Z MAPĄ - KLIKNIJ TUTAJ I SPRAWDŹ