Forum Młodych Profesjonalistów UNESCO w Łazienkach Królewskich

Fot. Paweł Czarnecki

Kilkudziesięciu ekspertów zajmujących się ochroną dziedzictwa wzięło udział w warsztatach, które odbyły się 28 czerwca 2017 r. w Łazienkach Królewskich. Forum Młodych dyskutowało o utrzymaniu historycznych ogrodów i konserwacji eksponatów z Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii. Wydarzenie upamiętnia dąb zasadzony w Ogrodzie Romantycznym.

Forum Młodych Profesjonalistów (World Heritage Young Professionals Forum), towarzyszące 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie, do 28 czerwca gościło w Warszawie.

Jego uczestnicy odwiedzili Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Warszawy oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Tam, zgodnie z tematem tegorocznego Forum Młodych - "Pamięć: Utracone i Odzyskane Dziedzictwo" ("Memory: Lost and Recovered Heritage"), omawiali kwestie związane z destrukcją miast, głównie w wyniku konfliktów zbrojnych, a także problemy z odbudową zniszczonych zabytków. Polska, jako gospodarz Forum Młodych i 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, dzieli się w tym zakresie swoimi doświadczeniami.

W Łazienkach Królewskich odbyły się warsztaty dla uczestników Forum. Dyskutowano o utrzymaniu historycznych ogrodów na przykładzie naszego Muzeum i konserwacji zabytkowych eksponatów w oparciu o Królewską Galerię Rzeźby w Starej Oranżerii.

Forum Młodych Profesjonalistów i 41. sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO upamiętniło uroczyste zasadzenie dębu w północno-wschodniej części Ogrodu Romantycznego. W wydarzeniu wzięli udział: prof. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny PK ds. UNESCO, dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, oraz prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie.

Tegoroczne Forum Młodych Profesjonalistów przygotowywane zostało przez Polski Komitet ds. UNESCO oraz Międzynarodowe Centrum Kultury, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczestnicy Forum to osoby między 22 a 32. rokiem życia, wybrane w procedurze konkursowej i reprezentujące różne dziedziny wiedzy związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego. Pochodzą z 21 krajów tworzących Komitet Światowego Dziedzictwa (Azerbejdżan, Burkina Faso, Chorwacja, Filipiny, Finlandia, Indonezja, Jamajka, Kazachstan, Korea Południowa, Kuba, Liban, Peru, Polska, Portugalia, Tanzania, Tunezja, Wietnam i Republika Zimbabwe), a także z Białorusi, Czech, Egiptu, Federacji Rosyjskiej, Indii, Iraku, Litwy, Mali, Niemiec, Słowacji, Syrii, Turcji, Ukrainy i Węgier.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki