"Ja, czyli kto? Poeta i jego wiersz". Nowy cykl literacki

Rozłożone książki.
Fot. Paweł Czarnecki

Zapraszamy do udziału w nowym cyklu literackim "Ja, czyli kto? Poeta i jego wiersz". Uczestnicy comiesięcznych spotkań słychać będą poezji i rozmawiać o wierszach z ich autorami, znawcami literatury, aktorami i miłośnikami poezji.

Nowy cykl rozpocznie się 28 września 2017 r. i potrwa do 30 stycznia 2018 r. Jak podkreśla Jarosław Mikołajewski, kurator programu literackiego Łazienek Królewskich, idea comiesięcznych spotkań pod hasłem "Ja, czyli kto? Poeta i jego wiersz", zrodziła się z przekonania, że w obecnych czasach wyjątkowo potrzebujemy poezji, jej mądrości i piękna, autentycznej opowieści o losie i słowie.

Bohaterami nowego cyklu literackiego będą poeta i jego poezja. Uczestnicy spotkań usłyszą utwory m.in. Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Zuzanny Ginczanki, Bolesława Leśmiana i Adama Mickiewicza.

Wiersze przedstawią czytelnicy, szczególnie predestynowani do tego, by czytać poezję. Sami są bowiem poetami, znawcami albo badaczami, którzy czyjąś poezję przeżyli i zrobili z niej swój znak rozpoznawczy. W rolę interpretatorów wcielą się m.in. Jerzy Radziwiłowicz, Maria Dębska i Jerzy Bralczyk.

SPOTKANIA Z CYKLU "JA, CZYLI KTO? POETA I JEGO WIERSZ"

28 września, godz. 18.00, Teatr Królewski - "Życiowy debiut". Najazd młodzieży na Teatr Królewski

Swoje wiersze przedstawi młodzież w wieku przedmaturalnym. Odczytane zostaną również utwory Ewy Adamskiej, poetki z Radomia, która w 2005 r., mając piętnaście lat, zginęła w wypadku w Warnie.

24 października, godz. 18.00, Pałac na Wyspie - "Oddam wiersze w dobre ręce". Spotkanie z Eugeniuszem Tkaczyszynem-Dyckim

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (ur. 1962) - poeta nie tylko znakomity, lecz również jeden z najbardziej cenionych. Laureat m.in. nagród literackich Gdynia, Nike, Silesius. Jego poezja to wciąż ta sama pieśń bezdomnego, osieroconego, okaleczonego. Pisana autentycznym, rozpoznawalnym językiem.

28 listopada, godz. 18.00, Pałac Myślewicki - "Oprócz samej siebie nie znam innej dali". Poezja, życie i śmierć Zuzanny Ginczanki

Podczas spotkania wiersze Zuzanny Ginczanki przeczyta Maria Dębska.
Zuzanna Ginczanka (1917-1944) urodziła się w Kijowie, mieszkała w Równem, w Warszawie i we Lwowie, ukrywała się w Krakowie. Za żydowskie pochodzenie zamordowana została w 1944 r. w Płaszowie. Uwielbiana przez Tuwima i Gombrowicza, po wojnie przez wiele lat, do niedawna, pozostawała prawie nieznana.

19 grudnia, godz. 18.00, Stara Oranżeria, Galeria Rzeźby - "Od miłości zamieram". Nieśmiertelny Bolesław Leśmian

Rozmowa o twórczości Bolesława Leśmiana z Magdą Umer. Wiersze poety przeczyta Jerzy Radziwiłowicz.

O Bolesławie Leśmianie Julian Tuwim pisał: Gdziekolwiek otworzyć jakąkolwiek z Jego książek i wczytać się w wiersz, w pierwszą strofę, w pierwsze zdanie - dreszcz nas przejmie: "jak to? I TO chodzi po świecie? TO żyje wśród ludzi? TO poddane jest tym samym prawom fizycznym, moralnym i społecznym, co my wszyscy? Absurd! Przecież TO nie może tutaj tak jak my, wszyscy inni...".

30 stycznia 2018, godz. 18.00, Teatr Królewski - "Zdarto żagle, ster prysnął, ryk wód, szum zawiei". Bralczyk czyta Mickiewicza

Prof. Jerzy Bralczyk, wielki erudyta i wielbiciel poezji, opowie o fascynacji Adamem Mickiewiczem, przeczyta też jego wiersze.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki