Jubileusz prof. Teresy Kostkiewiczowej w Łazienkach Królewskich

Prof. Teresa Kostkiewiczowa, fot. Anna Kuśmierczyk

W Teatrze Królewskim odbył się jubileusz prof. Teresy Kostkiewiczowej, wybitnej badaczki Oświecenia, oddanej idei popularyzacji wiedzy o literaturze. - Jestem ogromnie wzruszona, zachwycona i trochę skrępowana tym wszystkim, co mnie spotyka. Czuję się obdarowana ponad miarę - mówiła prof. Kostkiewiczowa, dziękując Łazienkom Królewskim za zorganizowanie uroczystości.

3 lutego 2016 r. w Teatrze Królewskim licznie zebrali się przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich, z którymi prof. Kostkiewiczowa jest związana od wielu lat, w tym Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Instytutu Badań Literackich PAN, Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kancelarię Prezydenta reprezentowała dyrektor generalna Grażyna Ignaczak-Bandych, która odczytała list, jaki z życzeniami urodzinowymi skierował do jubilatki prezydent Andrzej Duda.

Tadeusz Zielniewicz, dyrektor Łazienek Królewskich, fot. Anna Kuśmierczyk

 - To wielki zaszczyt, że w letniej rezydencji króla możemy witać tak znamienitych gości - mówił Tadeusz Zielniewicz, dyrektor Łazienek Królewskich. - W imieniu Muzeum, chciałbym serdecznie przywitać naszego szanownego jubilata, gościa honorowego, panią prof. Teresę Kostkiewiczową, która jest związana z Łazienkami na wiele sposobów - zaznaczył dyrektor Zielniewicz, dodając, że dzięki współpracy ze środowiskiem naukowym Łazienki spełniają marzenie Stanisława Augusta o nowoczesnym muzeum.

Jubileusz prof. Teresy Kostkiewiczowej, fot. Anna Kuśmierczyk

Laudację na cześć jubilatki wygłosił prof. Tomasz Pokrzywniak. - Są dwie szczególnie trudne sytuacje. Kiedy trzeba chwalić, ale nie za bardzo jest za co, i kiedy powodów do chwały jest tak dużo, że mówiący jest w strachu, iż nie wszystko ogranie. Tak właśnie jest teraz, bo jakże w krótkim przemówieniu objąć tak imponujący dorobek naukowy, jak pani profesor - mówił prof. Pokrzywniak, podkreślając, że to niewiarygodne, iż wszystko to, czego dokonała prof. Kostkiewiczowa, jest dziełem jednego człowieka.

- Jestem ogromnie wzruszona, zachwycona i trochę skrępowana tym wszystkim, co mnie spotyka. Czuję się ponad miarę obdarowana - mówiła z kolei prof. Kostkiewiczowa, dziękując jednocześnie Łazienkom Królewskim za zorganizowanie uroczystości i swoim kolegom wieloletnią współpracę.

Prof. Kostkiewiczowa podkreślała, że w życiu - poza zdrowiem - ważne są jeszcze dwie rzeczy: mieć wokół siebie bliskich, życzliwych ludzi i robić to, co się lubi oraz przynosi pożytek. - Moje życie było dzięki temu spełnione - mówiła jubilatka, dziękując wszystkim tym, którzy jej do tej pory towarzyszyli, okazując swą pomoc.

Prof. Teresa Kostkiewiczowa, fot. Anna Kuśmierczyk
Jubileusz prof. Teresy Kostkiewiczowej, fot. Anna Kuśmierczyk
Ensemble Hyacinthus, zespół grający muzykę dawną na instrumentach historycznych, fot. Anna Kuśmierczyk

Teresa Kostkiewiczowa - literaturoznawczyni, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. W 1956 r. ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1963 r. uzyskała stopień doktora, osiem lat później habilitowała się, a w 1983 r. otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1956-1971 była zatrudniona w Katedrze Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Potem, aż do emerytury w 2006 r., związała się z Instytutem Badań Literackich PAN w Warszawie, gdzie kierowała Pracownią Literatury Oświecenia.

Została profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz m.in. członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, rady naukowej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Była również przewodniczącą Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, a od 1984 r. przez ponad 25 lat przewodniczyła olimpiadzie literatury i języka polskiego.

Jest autorką wielu publikacji na Oświecenia: Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka Karpińskiego (1964), Kniaźnin jako poeta liryczny (1971), Klasycyzm - sentymentalizm - rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia (1975), Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia (1984), Oświecenie. Próg naszej współczesności (1994).

Wielokrotnie wyróżniania za swoją pracę - m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadawanym za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie historii literatury oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymała również tytuł doktorata honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Ensemble Hyacinthus, fot. Anna Kuśmierczyk
Jubileusz prof. Teresy Kostkiewiczowej, fot. Anna Kuśmierczyk