Kolejny projekt rewitalizacyjny w Łazienkach

Widok na front jednopiętrowego budynku, w białym kolorze, z dużymi oknami i drzwiami pośrodku.
Dawna Oberża, fot. Paweł Czarnecki

Dawna Oberża w Łazienkach Królewskich stanie się obiektem bardziej ekologicznym. Projekt termomodernizacji ruszy jeszcze w tym roku, dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, przekazanych Muzeum przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowa ws. dofinansowania termomodernizacji dawnej Oberży zawarta została 14 lutego 2017 r. Projekt ma wartość ponad 1,2 mln zł, w tym ponad 606 tys. zł wynoszą środki z Funduszy Europejskich, przekazane przez NFOŚiGW.

Termomodernizacja dawnej Oberży to kolejna inwestycja w Łazienkach Królewskich realizowana dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW, a zarazem drugi projekt, który rozpocznie się w tym roku w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z POIŚ pochodzą pieniądze na prace konserwatorsko-remontowe w Białym Domku i Wodozbiorze, dzięki którym zabytki odzyskają blask. 

Dawna Oberża to budynek znajdujący się u zbiegu ulic Agrykoli, Szwoleżerów i Myśliwieckiej. Powstał na początku lat 70. XVIII w., a w drugiej połowie XIX w. został znacznie przebudowany. Funkcjonował jako zajazd, czyli austeria.

Prace w dawnej Oberży, zaplanowane na lata 2017-2018, obejmą m.in.: docieplenie stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, a także zmianę oświetlenia na energooszczędne.

Dzięki temu dawna Oberża stanie się bardziej ekologiczna. Budynek będzie zużywał mniej energii i obniży się zapotrzebowanie na paliwa nieodnawialne, służące do ogrzewania i oświetlenia. Wykorzystane zostaną odnawialne źródła energii (OZE) - energia słoneczna pochodząca z paneli fotowoltaicznych. Obniży to koszty eksploatacyjne w Muzeum i zmniejszy ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery. Projekt poprawi także estetykę dawnej Oberży i jej walory użytkowe.