Komunikat

Pałac na Wyspie w otoczniu wody i drzew.
Fot. Paweł Czarnecki

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie potwierdza, że Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczął postępowanie kontrolne w Muzeum.

Zakres kontroli obejmuje wybrane procedury dotyczące rozporządzania mieniem Muzeum.

Muzeum Łazienki Królewskie działa bez zakłóceń, realizując swoje zadania statutowe i misję upowszechniania kultury. Wszystkie wydarzenia odbywają się planowo. Muzeum otwarte jest dla zwiedzających.