"Dlaczego nie było wielkich muzealniczek?" Herstoria muzealnictwa w Polsce - konferencja naukowa

Popiersie kobiety wykonane z białego marmuru. Kobieta ma głowę skierowaną w lewą stronę. Na głowie kobiety widnieją niewielkie rogi.

Herstoria polskiego muzealnictwa to temat interdyscyplinarnej konferencji naukowej, która odbędzie się 8-9 października 2024 r. w Łazienkach Królewskich. Zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych do udziału w dyskusji o roli kobiet w rozwoju muzeów. Wydarzenie zostało objęte patronatem ICOM Polska.

Nawiązując do tekstu Lindy Nochlin "Dlaczego nie było wielkich artystek?", opublikowanego w 1971 r., a po polsku wydanego z komentarzem w 2023 r., można, a nawet wypada zadać kolejne tego typu pytania w obszarze kultury. O ile oczywiste jest, że było wiele wybitnych muzealniczek, o tyle ich działalność została niewystarczająco rozpoznana przez historię. W czasach rosnącego znaczenia i mocy oddziaływania muzeów rola oraz osiągnięcia kobiet w rozwoju polskiego muzealnictwa zasługują na większą uwagę. Wypada zatem podjąć refleksję nad herstorią muzeów i potrzebą budowania narracji w kulturze z kobiecego punktu widzenia.

Analizując rozwój kolekcjonerstwa i muzealnictwa w Polsce, można odnaleźć w tym zakresie - pośród licznych koncepcji i realizacji - szczególny wkład kobiet. Podążając za narracją L. Nochlin, należy przywołać choćby takie postacie, jak Izabella z Flemingów Czartoryska, Izabella z Czartoryskich Działyńska, Róża Raczyńska czy Magdalena z Dzieduszyckich Morska. Równie istotne są biografie i osiągnięcia wielu innych kobiet, które na przestrzeni lat budowały kolekcje sztuki, dbały o nie, tworzyły i rozwijały muzea we wszystkich ich obszarach, m.in. archeologii, konserwacji, zabezpieczania, udostępniania, wystawiennictwa, popularyzacji czy edukacji.

Celem interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Dlaczego nie było wielkich muzealniczek? Herstoria muzealnictwa w Polsce" jest stworzenie platformy do wymiany badań, myśli i koncepcji na temat herstorii polskiego muzealnictwa, z uwzględnieniem wielu perspektyw i wszystkich kompetencji, bez względu na charakter gromadzonych zbiorów.

Do dyskusji proponujemy m.in. następujące obszary badawcze:
► Biografie i doświadczenia muzealniczek;
► Osiągnięcia kobiet w różnych obszarach muzealnictwa;
► Badaczki i ich spojrzenia wobec muzealnictwa, muzeologii, muzeów;
► Feministyczne perspektywy w muzealnictwie;
► Kobiece narracje i interpretacje.

Czekamy na wystąpienia z różnych dyscyplin naukowych, bazujące na wielu paradygmatach i koncepcjach metodologicznych, istotne nie tylko ze względu na konferencję, lecz także na planowane publikacje pokonferencyjne. Prezentacje doświadczonych badaczek i badaczy uzupełni sesja z wystąpieniami studentek, studentów, doktorantek i doktorantów, których również zachęcamy do udziału w konferencji.

Zapraszamy do przysyłania zgłoszeń do 15 maja 2024 r. na adres: muzealniczki@lazienki-krolewskie.pl

W treści należy zamieścić: imię i nazwisko, tytuł referatu, afiliację, abstrakt (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami), numer telefonu i adres e-mail. Lista prelegentek i prelegentów będzie znana do 30 czerwca 2024 r. Program obrad i informacje organizacyjne zostaną rozesłane mailowo. Nie ma opłaty konferencyjnej. Językami konferencji są polski i angielski. Zgłoszenie na konferencję jest równoznaczne z akceptacją załączonej pod poniższym linkiem klauzuli RODO.

Więcej informacji: INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA "DLACZEGO NIE BYŁO WIELKICH MUZEALNICZEK?" HERSTORIA MUZEALNICTWA W POLSCE (FORMAT PDF - 1 MB)

KLAUZULA RODO (FORMAT WORD - 0,03 MB)

Komitet honorowy konferencji: dr Grażyna Bastek, dr Izabela Bukalska, prof. ucz. dr hab. Anna Sylwia Czyż, dr Maria Gołąb, Barbara Gołębiowska, Jolanta Gumula, dr Katarzyna Jagodzińska, Joanna Kilian, dr Marika Kuźmicz, dr Ewa Leszczyńska, dr Beata Nessel Łukasik, dr Agnieszka Morawińska, dr Magdalena Muskała, prof. ucz. dr hab. Luiza Nader, prof. dr hab. Elżbieta Pakszys, Elżbieta Penderecka, prof. dr hab. Maria Poprzęcka, prof. dr hab. Agnieszka Rosales Rodriguez, prof. ucz. dr hab. Marta Rakoczy, prof. ucz. dr hab. Barbara Wagner, dr Joanna Wasilewska, prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, prof. ucz. dr hab. Anna Maria Wierzbicka, prof. dr hab. Małgorzata Wrześniak.

Patron konferencji: ICOM Polska