Konferencja naukowa: "Między Warszawą a Dreznem. Wettyni w latach 1697-1815"

Grupa osób stoi przed wejściem do Płacu na Wyspie, odwrócona tyłem do pałacowych kolum, tuż przy drzwiach.
Uczestnicy konferencji przed Pałacem na Wyspie, fot. Jakub Pawlak

Badacze z Polski, Niemiec i Litwy wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej stosunkom polsko-saskim od końca XVII wieku do początku XIX wieku. Dwudniowa dyskusja odbyła się 10 i 11 października 2019 r. w Pałacu na Wyspie.

Konferencja zorganizowana została przez Muzeum Łazienki Królewskie we współpracy z  Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie.

Dwudniowa dyskusja poświęcona stosunkom polsko-saskim stanowiła wstęp do wystawy czasowej, opowiadającej o propagandowej roli sztuki na dworze Wettynów, która prezentowana będzie w Muzeum Łazienki Królewskie w połowie przyszłego roku. Historia rządów Augusta II i Augusta III wyrażona zostanie poprzez arcydzieła malarstwa, rzeźby, porcelany i jubilerstwa oraz medale - obiekty pochodzące ze zbiorów: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, a także Zamku Królewskiego na Wawelu.

Podczas konferencji omówiony został okres, którego początek wyznacza elekcja Augusta II na króla Polski, a datę końcową - upadek Księstwa Warszawskiego, którego władcą był elektor, a następnie król saski Fryderyk August. Znawcy XVIII w. przedstawili najnowszy stan badań nad historią polityczną i historią sztuki Saksonii oraz Rzeczypospolitej, co stanowiło pole do dyskusji nad różnymi perspektywami badawczymi, a także ocenami epoki saskiej.

Referaty wygłosili badacze z Polski, Niemiec i Litwy. Wystąpili: dr hab. Urszula Kosińska, Uniwersytet Warszawski; Henrik Schwanitz, Instytut Historii i Etnologii Saskiej w Dreźnie; dr Gintautas Sliesoriūnas, Instytut Historii Litwy w Wilnie; prof. dr hab. Bogusław Dybaś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie; prof. dr hab. Zofia Zielińska, Uniwersytet Warszawski; dr Tomasz Szwaciński, Warszawa; prof. dr hab. Michael G. Müller, Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze; dr Jacek Kordel, Uniwersytet Warszawski; dr Frank Metasch, Instytut Historii i Etnologii Saskiej w Dreźnie; dr hab. Jarosław Czubaty, prof. UW, Uniwersytet Warszawski; prof. dr Dirk Syndram, Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie; Izabela Zychowicz, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie; dr Julia Weber, Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie; dr Rainer Grund, Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie; dr Ulrike Weinhold, Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie; dr hab. Szymon Paczkowski, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska, Uniwersytet Warszawski; dr hab. Jakub Sito, prof. IS PAN, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk; dr Peter Heinrich Jahn, Politechnika Drezdeńska; dr Tobias Knobelsdorf, Drezno.