Konkurs "Wierzba". Łazienki Królewskie nagrodzone

Kobieta trzyma kartkę papieru z wyciętymi otworami, którą przykłada do twarzy, w tle, za jej głową, wiszą obrazy.

Za najlepszy projekt edukacyjny w konkursie "Wierzba" uznano inicjatywę Łazienek Królewskich "Wychodząc z ram". Muzeum przyznano również dwa wyróżnienia - za Bibliotekę Cyfrową i katalog w wersji polsko-węgierskiej "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich".

Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba", organizowany przez samorząd województwa mazowieckiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich, skierowany jest do placówek muzealnych na Mazowszu. W tegorocznej, XIV edycji zgłoszono 65 zdarzeń muzealnych z 2019 r. Kapituła konkursowa wyłoniła laureatów w następujących kategoriach: najciekawsza wystawa, projekt otwarty, najlepszy projekt edukacyjny, najciekawsze wydawnictwo muzealne, a także w kategorii "O wolną Polskę".

Muzeum Łazienki Królewskie zajęło I miejsce w kategorii "Najlepszy projekt edukacyjny". Laur przyznany został za inicjatywę "Wychodząc z ram", której celem jest włączanie osób w kryzysie psychicznym do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym po zakończeniu przez nich szpitalnej terapii. Projekt obejmuje cykl warsztatów, prowadzony od 2019 r. dla pacjentów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Drewnicy. Uczestnicy spotkań zdobywają wiedzę o kolekcji króla Stanisława Augusta, dzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz korzystają z oferty kulturalnej. "Wychodząc z ram" obejmuje również szkolenie pracowników Muzeum Łazienki Królewskie w zakresie potrzeb osób w kryzysie psychicznym, w celu przygotowania instytucji na potrzeby tej grupy zwiedzających.

Koncepcja, prowadzenie i opieka merytoryczna projektu: Olga Michalik, Janina Kędziora, Jolanta Żubrowska - Muzeum Łazienki Królewskie oraz Bernarda Pawłowska i Monika Proniewicz - Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica; koordynacja: Olga Michalik. Partner projektu: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o.

"Wierzba" - dwa wyróżnienia dla Łazienek

W XIV edycji konkursu "Wierzba" Muzeum Łazienki Królewskie przyznano również dwa wyróżnienia. W kategorii "Projekt otwarty" wyróżniona została Biblioteka Cyfrowa, obejmująca 50 zdigitalizowanych publikacji z kanonu literatury epoki oświecenia, odnoszących się do historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich oraz popularyzujących Muzeum jako symboliczne dzieło króla Stanisława Augusta.

W kategorii "Najciekawsze wydawnictwo muzealne" wyróżniony został katalog "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich". Publikacja w polsko-węgierskiej wersji językowej, prezentująca węgierskie zbiory narodowe, stanowiła uzupełnienie wystawy "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich", będącej świadectwem blisko 1000-letnich relacji polsko-węgierskich. Katalog, wydany przez Muzeum Łazienki Królewskie, powstał we współpracy z Ambasadą Węgier oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie.

"Wierzba" - nagrodzone projekty z Łazienek

W ubiegłorocznej, XIII edycji konkursu "Wierzba" Muzeum Łazienki Królewskie zajęło II miejsce w kategorii "Niepodległa". Laur przyznany został za wystawę "Blask orderów. W stulecie odzyskania niepodległości", prezentowaną w Podchorążówce od 9 listopada 2018 r. do 3 lutego 2019 r. Była to pierwsza ekspozycja w przekrojowy sposób ukazującą historię znaków zaszczytnych od XVIII wieku do współczesności.

W XII edycji konkursu "Wierzba" Muzeum Łazienki Królewskie zajęło II miejsce w kategorii "Wydawnictwa muzealne". Laur przyznany został za książkę "Gdy Europa mówiła po francusku" Marca Fumarolego, która w 2017 r. ukazała się nakładem Wydawnictwa Muzeum Łazienki Królewskie. W XI edycji konkursu "Wierzba" Muzeum Łazienki Królewskie zajęło I miejsce w kategorii "Muzealny projekt edukacyjny". Nagrodzona została inicjatywa "Muzeum spotyka…", program wolontariacki, w którym wspólnie pracowały osoby w wieku 18-26 lat oraz 60+, tworząc międzypokoleniowy zespół.