Publikacja Łazienek Królewskich nagrodzona w konkursie "Wierzba"

Okładka książki, na której widoczni są mężczyzna i kobieta w strojach z epoki.
Fot. Paweł Czarnecki

Książka "Gdy Europa mówiła po francusku" Marca Fumarolego nagrodzona została w konkursie "Wierzba". Publikacja Muzeum Łazienki Królewskie to jedno z najważniejszych opracowań na temat XVIII wieku.

Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" organizowany jest przez samorząd województwa mazowieckiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich. W tegorocznej, XII edycji zgłoszono rekordową liczbę 94 zdarzeń muzealnych z 2017 r. Kapituła konkursowa wyłoniła laureatów w następujących kategoriach: najciekawsza wystawa, najlepszy projekt edukacyjny, najciekawsze wydawnictwo muzealne (także audiobooki) oraz w kategorii otwartej, do której zgłaszać można było m.in.: projekty artystyczne, gry miejskie, inscenizacje, projekty multimedialne itp. Laureatów poznaliśmy 24 września 2018 r. w Teatrze Dramatycznym w Płocku.

Łazienki Królewskie zajęły II miejsce w kategorii "Wydawnictwa muzealne". Laur przyznany został za książkę "Gdy Europa mówiła po francusku" Marca Fumarolego, która w 2017 r. ukazała się nakładem Wydawnictwa Muzeum Łazienki Królewskie.

Europa mówiąca po francusku

Publikacja "Gdy Europa mówiła po francusku" przedstawia świat mówiącej po francusku Europy - osiemnastowiecznych elit i zaprzyjaźnionych z nią filozofów, a także różne aspekty ówczesnego życia: dyplomację, politykę i kulturę. W książce nie brakuje faktów z życia arystokracji i bywalców salonów, czasem pikantnych lub sensacyjnych, a czasem wzruszających, lecz zawsze ciekawych, zestawionych z poglądami bohaterów i ich sposobem patrzenia na świat. Publikację Marca Fumarolego nabyć można w naszym e-sklepie.

W ubiegłorocznej edycji konkursu "Wierzba" Muzeum Łazienki Królewskie zajęło I miejsce w kategorii "Muzealny projekt edukacyjny". Nagrodzona została inicjatywa "Muzeum spotyka…",  program wolontariacki, w którym wspólnie pracowały osoby w wieku 18-26 lat oraz 60+, tworząc międzypokoleniowy zespół.