Łazienki Królewskie ostoją czystego powietrza w Warszawie

Łazienki Królewskie

Powietrze w Łazienkach Królewskich jest znacznie czystsze niż w stolicy - wynika z badań przeprowadzonych przez zespół prof. Stanisława Gawrońskiego, fitotechnologa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Barierę przeciwko zanieczyszczeniom stanowią liczne drzewa.

Według Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, powietrze w Polsce jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Europie. W przypadku Warszawy, głównym źródłem zanieczyszczenia są spaliny emitowane przez środki transportu.

Zanieczyszczenia mogą usunąć z powietrza tylko rośliny, które w procesie ewolucji wykształciły szereg mechanizmów obronnych, umożliwiających przetrwanie w niekorzystnych warunkach.

Przeprowadzone w ostatnich latach badania naukowe pozwoliły odkryć fitoremediację (nazwa wywodzi się od greckiego phyto, czyli roślina oraz łacińskiego remedium - środek przeciwko złu) - nowy obszar wykorzystania roślin, który daje szansę "naprawy" zdegradowanego środowiska. Okazuje się, że rośliny wpływają na środowisko również tak, by było ono dla nich bardziej bezpieczne, a tym samym dla innych organizmów żywych, w tym człowieka.

Łazienki Królewskie są dobrym przykładem takiego wpływu roślin na środowisko, który prowadzi do przewrócenia jego stanu naturalnego. Kluczową rolę odgrywają w tym procesie drzewa, które gromadzą - w swoich pniach i korzeniach - pobrane z gleby metale ciężkie (zostają tam one "unieruchomione" na kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat).

Obecnie, kiedy największym w skali światowej zagrożeniem środowiskowym jest zanieczyszczenie powierza tzw. pyłem zawieszonym, drzewa tworzą efektywną barierę. Pył akumulowany jest na powierzchni liści, a także w młodych pędach, włoskach oraz wosku.

Jak wykazały badania, przeprowadzone przez zespół prof. Stanisława Gawrońskiego, fitotechnologa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, poziom tzw. pyłu zawieszonego w Łazienkach Królewskich, w odległości 50 metrów od wejścia przy Al. Ujazdowskich, jest aż o 2/3 niższy w porównaniu z obrzeżami parku. Na takim samym poziomie pozostaje też w głębi ogrodów.

Oznacza to, jak podkreślają naukowcy, że Łazienki Królewskie są w Warszawie ostoją znacznie czystszego powietrza. Warto więc, by przychodzili tu rodzice z małymi dziećmi, osoby starsze, a także posiadające problemy z układem oddechowym lub kardiologicznym.