Łazienki Królewskie w Stowarzyszeniu Europejskich Rezydencji Królewskich

Pałac na Wyspie w otoczniu wody i drzew.
Fot. Maciej Mulawa

Łazienki Królewskie od lipca br. znalazły się w prestiżowym Stowarzyszeniu Europejskich Rezydencji Królewskich ARRE (Association des Résidences Royales Européennes). ARRE zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o europejskim dziedzictwie i realizacją wspólnych projektów kulturalnych.

Siedziba Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich znajduje się w Wersalu.

Członkostwo w ARRE jest dla nas zaszczytem. Chętnie włączymy się w międzynarodową współpracę na rzecz europejskiego dziedzictwa kulturowego i jego wartości. Zależy nam na zwiększeniu dostępności i promocji  wśród Europejczyków ich wspólnej historii, a także na ciągłym podnoszeniu świadomości, jak ważne jest dbanie o wspólne europejskie dziedzictwo - mówi dyrektor Łazienek Królewskich Tadeusz Zielniewicz.

ARRE to sieć instytucji kulturalnych, które zarządzają rezydencjami królewskimi na terenie Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Adres strony internetowej ARRE, gdzie znajdują się opisy wszystkich rezydencji i wspólnych projektów - www.europeanroyalresidences.eu.