"Między obiektami. Sztuka komunikacji". Warsztaty dla dorosłych

Ludzie oglądają obrazy.
Fot. Paweł Czarnecki

Zapraszamy do udziału w warsztatach z zakresu komunikacji, połączonych z alternatywnym zwiedzaniem Łazienek Królewskich. Uczestnicy zajęć rozwiną swoje umiejętności interpersonalne, poznając architekturę Pałacu na Wyspie i zgromadzone tam dzieła sztuki.

"Między obiektami" to nowy typ zajęć dla dorosłych, które są połączeniem treningu umiejętności psychospołecznych, animacji kultury, arteterapii oraz wiedzy z historii kultury i sztuki. Ich uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu komunikacji - rozwiną swoje zdolności interpersonalne oraz poznają konkretne narzędzia zwiększające świadomość procesu komunikacyjnego.

Za materiał warsztatowy posłużą obrazy, rzeźby oraz wnętrza Pałacu na Wyspie. Dzieła sztuki staną się punktem wyjścia do dyskusji o efektywnej komunikacji i relacjach międzyludzkich. W ramach ćwiczeń i mini wykładów omówione zostaną następujące zagadnienia: konstruktywne słuchanie, płaszczyzny komunikatu (model komunikacyjny Friedemanna Schulza von Thuna), otwartość i samoświadomość w procesie komunikacyjnym (Okno Johari), komunikat "ja" i inne.

Warsztaty "Między obiektami" odbędą się 7 i 8 grudnia 2017 r. w godz. 14.00-21.30 w Pałacu na Wyspie. Koszt uczestnictwa w dwudniowych zajęciach - 95 zł od osoby. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują więc zapisy: a.pietrzyk@lazienki-krolewskie.pl (decyduje kolejność zgłoszeń). Zajęcia poprowadzi Agata Pietrzyk-Sławińska z Muzeum Łazienki Królewskie.


Agata Pietrzyk-Sławińska - absolwentka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, animatorka muzealna, pedagog teatru, koordynatorka programów edukacyjnych i wolontariackich w Muzeum Łazienkach Królewskich. Umiejętności trenerskie zdobywała w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra oraz podczas instruktorskiego kursu kwalifikacyjnego "Arteterapia - kultura przeciw wykluczeni". Pracuje z grupami w Muzeum Łazienki Królewskie, a także jako trener i współpracownik organizacji pozarządowych oraz instytucji kulturalno-społecznych.