Międzynarodowa konferencja "Architektura Wyzwań - Odbudowa Ukrainy"

Międzynarodowa konferencja, poświęcona szeroko rozumianej odbudowie Ukrainy, odbyła się 3 i 4 lipca 2023 r. w Muzeum Łazienki Królewskie. Na temat związanych z tym procesem licznych wyzwań dyskutowali eksperci i naukowcy.

Odbudowa obejmuje wszystkie aspekty życia, w tym architekturę oraz infrastrukturę miast i wsi. Wymaga współdziałania i solidarności ludzkiej na skalę międzynarodową.

Odbudowa Ukrainy wpisuje się w szereg globalnych wyzwań, takich jak: zapewnienie dostępu do kurczących się zasobów ziem uprawnych i wody czy utrzymanie bioróżnorodności. Zmniejszanie się podstawowych bogactw naturalnych, zapewniających przetrwanie, powoduje, że na nowo rodzi się pytanie o sposób kształtowania zabudowy mieszkaniowej.

Kolejne wyzwania stanowią problemy z uzyskaniem źródeł energii, które nie będą niekorzystnie wpływać na zmiany klimatu i zanieczyszczać środowiska. Racjonalne rozplanowanie inwestycji, wykorzystanie infrastruktury, zastosowanie dostępnych materiałów, również z recyclingu, staje się istotną kwestią odbudowy.

Wojna burzy strukturę społeczną, przynosi śmierć członków rodziny, zmusza do podejmowania trudnych, a czasami dramatycznych decyzji dotyczących losu własnego i bliskich. Znalezienie odpowiedniej formy służącej odbudowie relacji społecznych stanowi jedno z najistotniejszych zagadnień czasów powojennych. Oprócz oczywistych, funkcjonalnych odpowiedzi na te pytania pojawia się głębsze, dotykające ludzkiej tożsamości i kodu kulturowego.

Celem konferencji było zgromadzenie wspólnoty akademickiej oraz elit kulturalnych, naukowych, technicznych, gospodarczych, samorządowych, rządowych i innych zaangażowanych w odbudowę Ukrainy. Tematem wspólnej dyskusji stały się następujące wyzwania:

Wyzwanie 1: Wymiary wojny i kierunki odbudowy Ukrainy.
Wyzwanie 2: Dziedzictwo architektoniczne i jego ochrona w kontekście
odbudowy Ukrainy.
Wyzwanie 3: Zasady zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do procesu
odbudowy Ukrainy.
Wyzwanie 4: Architektura w odpowiedzi na kryzys uchodźczy i inne skutki wojny w Ukrainie.
Wyzwanie 5: Urbanistyka służąca rewitalizacji obszarów zniszczeń
wojennych.

Organizatorzy konferencji:
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Partnerzy konferencji:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (KNUBA), Narodowy Uniwersytet "Politechnika Zaporoska", Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska", Narodowy Związek Architektów Ukrainy, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP).

Honorowy patronat:
JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Przewodniczący Komitetu Architektury Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Konferencja odbyła się pod przewodnictwem międzynarodowego Komitetu Naukowego w składzie:
Anna Maria Wierzbicka, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej - przewodnicząca Komitetu Naukowego;
Shigeru Ban, prof., architekt, Okrągły Stół Nowego Europejskiego Bauhausu, Uniwersytet Keiō (Tokio, Japonia);
Agata Bonenberg, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej;
Wojciech Bonenberg, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej;
Bohdan Cherkes, prof. dr hab. inż. arch., Instytut Architektury i Designu, Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska" (Lwów, Ukraina);
Viktor Greshta, prof. dr. hab. inż., rektor, Narodowy Uniwersytet "Politechnika Zaporoska" (Zaporoże, Ukraina);
Barbara Gronostajska, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;
Sławomir Gzell, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Prot Jarnuszkiewicz, profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie;
Oleksandr Kashchenko, prof. dr hab. inż. arch., dziekan Wydziału Architektury, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (Kijów, Ukraina);
Tomasz Kozłowski, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Yuriy Kryvoruchko, prof. dr hab. inż. arch., Instytut Architektury i Designu, Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska" (Lwów, Ukraina);
Konrad Kucza-Kuczyński, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Jakub Lewicki, prof. dr hab., Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków;
Piotr Lorens, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej;
Marek Pabich, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej;
Bogusław Podhalański, prof. dr hab. inż. arch., Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu;
Jan Rabiej, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Śląskiej;
Elżbieta Dagny Ryńska, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Krystyna Solarek, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Bolesław Stelmach, prof. dr hab. inż. arch., dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki;
Valeriy Tovbych, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (Kijów, Ukraina);
Jerzy Uścinowicz, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Białostockiej;
Beata Joanna Gawryszewska, dr hab. inż. arch. kraj., prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
Krzysztof Ingarden, dr hab. inż. arch., prof. KAAFM, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
Grzegorz Nawrot, dr hab. inż. arch., prof. WAPŚ, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej;
Krzysztof Koszewski, dr hab. inż. arch, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Magdalena Kozień-Woźniak, dr hab. inż. arch., prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej;
Mirosław Orzechowski, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Karolina Tulkowska-Słyk, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Kinga Racoń-Leja, dr hab. inż. arch., prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej;
Oleksandr Chyzhevsky, dr inż. arch., przewodniczący Narodowego Związku Architektów Ukrainy (Kijów, Ukraina);
Ewelina Gawell, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Renata Jóźwik, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Jerzy Łątka, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;
Anita Orchowska, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Łukasz Piątek, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Hubert Trammer, dr inż. arch., Okrągły Stół Nowego Europejskiego Bauhausu;
Paweł Trębacz, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Justyna Zdunek-Wielgołaska, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Kinga Zinowiec-Cieplik, dr inż. arch. krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Oleksandr Baranovskyi, architekt, koordynator projektów Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy (Kijów, Ukraina);
Anastasiya Ponomaryova, architekt, Wydział Architektury ETH Zurych (Szwajcaria), inicjatywa CO-HATY (Iwano-Frankiwsk, Ukraina).

Komitet organizacyjny:
Anna Maria Wierzbicka, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Konrad Kucza-Kuczyński, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Karolina Tulkowska-Słyk, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Ewelina Gawell, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Renata Jóźwik, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Anita Orchowska, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Paweł Trębacz, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Justyna Zdunek-Wielgołaska - dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Kinga Zinowiec-Cieplik, dr inż. arch. krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Maria Arno, mgr inż. arch., doktorantka PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej - sekretarz;
Agnieszka Czułowska – mgr inż.arch., doktorantka PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Magdalena Duda, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Szymon Kalata, mgr inż. arch., doktorant PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Maciej Kaufman, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Martyna Kędrzyńska, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Jakub Pieńkowski, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Martyna Rowicka-Michałowska, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Filip Strzelecki, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Partnerzy medialni:
Rzeczpospolita, Architektura Murator, Architektura i Biznes, Bird in Flight, Хмарочос, Pragmatika.

Sponsorzy:
Deloitte, Flora Development, Polska Agencja Inwestycji i Handlu.