Międzynarodowa konferencja naukowa "Architektura wyzwań"

17-18 czerwca 2024 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "Architektura Wyzwań - Materiały dla Przyszłości". Organizatorami wydarzenia są Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Muzeum Łazienki Królewskie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Propozycje referatów należy nadsyłać do 15 kwietnia 2024 r.

Celem międzynarodowej konferencji naukowej jest zgłębienie osiągnięć architektonicznych oraz analiza wyzwań, które - uwzględniając szerszy kontekst kulturowy - wpłyną na przyszły rozwój architektury. Obrady w języku angielskim odbędą się 17 czerwca w Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie oraz 18 czerwca w Pałacu Czapskich (siedziba Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) przy ul. Krakowskie Przedmieście 5.

Tezy konferencji obejmują takie zagadnienia, jak: człowiek i środowisko (biofilne materiały budowlane), estetyka formy architektonicznej w kontekście innowacyjnych materiałów, inteligentne materiały, ekonomizacja procesów (produkcja materiałów przyszłości, odpowiedź ma wyzwania cywilizacyjne (nowoczesne materiały w architekturze i urbanistyce). Szczegółowy ich opis znajduje się pod poniższymi linkami.

TEZY KONFERENCJI W JĘZYKU POLSKIM (FORMAT PDF - 0,04 MB)

TEZY KONFERENCJI W JĘZYKU ANGIELSKIM (FORMAT PDF - 0,07 MB)

Propozycje referatów należy nadsyłać do 15 kwietnia 2024 r. na adres: konferencja.wapw2024@pw.edu.pl.

Szczegółowe zasady zgłaszania referatów, w tym wytyczne edytorskie, warunki rejestracji na konferencję, wymagane opłaty oraz klauzula RODO są do pobrania pod poniższymi linkami. Zapraszamy do udziału!

KOMUNIKAT W JĘZYKU POLSKIM (FORMAT PDF - 0,17 MB)

KOMUNIKAT W JĘZYKU ANGIELSKI (FORMAT PDF - 0,16 MB)