Międzynarodowy zespół badaczy w Łazienkach Królewskich

Widok na Pałac na Wyspie w otoczeniu drzew i wody z lotu ptaka.
® Pałac na Wyspie, fot. Paweł Czarnecki

Muzeum Łazienki Królewskie odwiedził PALAMUSTO: międzynarodowy zespół młodych badaczy, profesorów akademickich oraz dyrektorów europejskich muzeów pałaców, zgłębiający królewskie rezydencje jako miejsce wymiany kulturowej. Wizyta odbyła się ramach interdyscyplinarnego europejskiego programu szkoleniowego.

PALAMUSTO, skrót od Palace Museum of Tomorrow, to sieć wiodących europejskich uniwersytetów i instytucji kultury, której celem jest zdefiniowanie znaczenia historii rezydencji dworskich dla dziedzictwa kulturowego współczesnej Europy.

Projekt finansowany jest z prestiżowego unijnego programu "Horyzont 2020". W jego ramach początkujący naukowcy, prowadzący badania doktoranckie, szkoleni są w europejskich muzeach. Dzięki multidyscyplinarnej, międzysektorowej praktyce młodzi badacze staną się pierwszymi przedstawicielami nowego profilu zawodowego, zdolnego sprostać wyzwaniom związanym zarówno z prowadzeniem badań, kuratorstwem, jak i zarządzaniem zabytkowym muzeum pałacowym.

Od 16 do 22 sierpnia 2022 r. Muzeum Łazienki Królewskie oraz Uniwersytet Warszawski, jako partnerzy PALAMUSTO, gościli międzynarodowych badaczy, profesorów akademickich oraz dyrektorów europejskich muzeów pałaców. Zespół PALAMUSTO odwiedził takie miejsca, jak: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Pałac w Nieborowie i Arkadii. Badacze dowiedzieli się, jak nowożytni monarchowie oraz szlachta tworzyli swoją tożsamość w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i w jaki sposób przed wiekami odbywała się wymiana kulturowa. Omówione zostały również praktyki muzealne, polskie dziedzictwo kulturowe na poziomie regionalnym, krajowym oraz europejskim, a także zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi i wykluczeniem społecznym.

Podczas wizyty w Warszawie poruszona została problematyka strat wojennych i późniejszej odbudowy, tak dobrze znana Polsce, a zaczynająca być rzeczywistością dla sąsiadującej z Polską Ukrainy.

20 sierpnia 2022 r. zespół PALAMUSTO zwiedził Muzeum Łazienki Królewskie. W trakcie spotkania omówione zostały zagadnienia, takie jak: rezydencja królewska jako efekt kulturowych synergii, wykraczających poza granice państwa, definiowanie jej niepowtarzalności i specyfiki, a także sposób przekazywania zwiedzającym złożonych wartości kulturowego dziedzictwa królewskiej rezydencji. Zespół PALAMUSTO podzielił się własnymi wynikami badań nad historią pałaców.

22 września 2022 r. z udziałem ekspertów PALAMUSTO w Muzeum Łazienki Królewskie odbędą się warsztaty wymiany wiedzy w języku angielskim, skierowane do muzealników oraz naukowców.