"Narodziny kolekcji - nieśmiertelność króla". Warsztaty Łazienek Królewskich i Zamku Królewskiego

Fot. Paweł Czarnecki

Warsztaty edukacyjne na temat kolekcji malarstwa i rzeźby Stanisława Augusta odbyły się w Łazienkach Królewskich oraz na Zamku Królewskim w Warszawie. W ich trakcie rozmawialiśmy o królewskiej koncepcji nowoczesnego muzeum publicznego, dostępnego dla wszystkich, oraz o powszechnym zainteresowaniu antykiem na dworach XVIII-wiecznej Europy.

Warsztaty były jednym z punktów III Festiwalu Edukacji. Opracowali je i prowadzili Joanna Szumańska oraz Marek Maksymczak z Ośrodka Edukacji Łazienek Królewskich.

Pierwsze spotkanie pt. "Królewska idea muzeum publicznego" poświęcone było mechanizmom kolekcjonerskich praktyk Stanisława Augusta i jego pomysłowi, aby w Łazienkach Królewskich powstało pierwsze muzeum publiczne, dostępne dla wszystkich. Rozmawialiśmy o tym, czym w istocie jest ta idea, i w jakim stopniu osadza się na zgromadzonej tu królewskiej kolekcji obrazów i rzeźby. 

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki

Drugi warsztat - "Iluzja w kolekcja" - odbył się w Galerii Lanckorońskich Zamku Królewskiego w Warszawie. Zastanawialiśmy się, na czym polega iluzja w sztuce, i w jaki sposób wywoływano ją w malarstwie oraz rzeźbie. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, której z dyscyplin przysługuje palma pierwszeństwa w iluzorycznym ukazaniu rzeczywistości - malarstwu, które oddaje wygląd przedmiotów, czy też rzeźbie, która wydaje się im bliższa z racji swej trójwymiarowości.

Podczas spotkania poznaliśmy wybitne dzieła z kolekcji Stanisława Augusta o iluzorycznym potencjale: Dziewczynę w ramie obrazu i Uczonego przy pulpicie Rembrandta van Rijn, warszawskie weduty Bernarda Belotta zwanego Canaletto, Marsjasza i Chronosa  André Le Bruna oraz posąg Sławy Giacomo Monaldiego.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki

"Potęga antyku" - to tytuł ostatniego warsztatu, który odbył się w Teatrze Królewskim i Królewskiej  Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii. Rozmawialiśmy o powszechnym zainteresowaniu antykiem na dworach XVIII-wiecznej Europy. Zwracaliśmy uwagę, że topos sztuki starożytnej, wraz z końcem epoki stanisławowskiej, nie stracił na swojej aktualności, gdyż przeniknął do sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki