Nowa Rada Muzeum Łazienki Królewskie powołana. Kadencja 2023-2026

Fot. Paweł Czarnecki

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wręczył powołania członkom Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie. Uroczystość odbyła się podczas posiedzenia inaugurującego czteroletnią kadencję Rady, która zakończy się w 2026 r.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie powołani zostali:
dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu;
Katarzyna Budnicka, prezes zarządu i dyrektor naczelny Mennicy Polskiej S.A.;
prof. dr hab. Roman Dziedzic, Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku;
Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie;
Andrzej Klimczak, dyrektor Polskiej Opery Królewskiej;
prof. dr hab. Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach;
Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych;
Jan Lubomirski-Lanckoroński, prezes Grupy Landeskrone i Fundacji Książąt Lubomirskich;
Dorota Macieja, członek zarządu PZU Życie S.A.;
Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy;
prof. dr hab. Andrzej Rottermund, prezes Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich, prezes Fundacji Teresy Sahakian;
Kacper Sakowicz, szef gabinetu politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
dr hab. Jolanta Talbierska, kierownik Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie;
Wit Karol Wojtowicz, dyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie.

Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie wybrała prof. Andrzeja Rottermunda na przewodniczącego Rady oraz Pawła Jaskanisa na wiceprzewodniczącego Rady. Członkowie Rady wysłuchali ponadto planów rozwoju instytucji na 2023 r.

Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przy Muzeum Łazienki Królewskie obowiązków względem zbiorów i społeczeństwa. Na podstawie rocznego sprawozdania ocenia również działalność Muzeum, w tym realizację statutowych celów, oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności instytucji.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki