Nowa Rada Muzeum Łazienki Królewskie powołana. Kadencja 2018-2022

Grupa osób stoi na schodach przed Pałacem na Wyspie i pozuje do zdjęcia.
Rada Łazienek Królewskich i pracownicy Muzeum, fot. Paweł Czarnecki

18 października 2018 r. w Pałacu na Wyspie odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Muzeum Łazienki Królewskie. Jej członkowie otrzymali nominacje od wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina. Przewodniczącym Rady został prof. Andrzej Rottermund, a wiceprzewodniczącą - dr hab. Jolanta Małgorzata Talbierska.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na członków Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie powołani zostali:
Prof. Andrzej Rottermund, prezes Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich oraz prezes Fundacji Teresy Sahakian;
Dr hab. Jolanta Małgorzata Talbierska, kierownik Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej;
Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Tadeusz Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie;
Prof. dr hab. Roman Dziedzic, Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Stanisław Filipow, Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku;
Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie;
Dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor Generalny Lasów Państwowych;
Dr hab. Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach;
Jan Lubomirski-Lanckoroński, prezes Grupy Landeskrone i Fundacji Książąt Lubomirskich;
Dorota Macieja, członek zarządu PZU ŻYCIE S.A.;
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;
Tomasz Thun-Janowski, dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy;
Wit Karol Wojtowicz, dyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie;
Grzegorz Zambrzycki, prezes zarządu i dyrektor naczelny Mennica Polska S.A.

Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie wybrała prof. Andrzeja Rottermunda na przewodniczącego Rady oraz dr hab. Jolantę Małgorzatę Talbierską na wiceprzewodniczącą Rady. Ponadto wysłuchała sprawozdania z działalności Muzeum w 2018 r. oraz zaprezentowanych planów rozwoju instytucji na 2019 r.

Rada - na podstawie ustawy o muzeach - sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Ocenia ponadto działalność merytoryczną instytucji kultury oraz opiniuje roczny plan przedstawiony przez dyrektora.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Grzegorz Zambrzycki, prezes zarządu i dyrektor naczelny Mennica Polska S.A. przekazał Muzeum Łazienki Królewskie Order Wojenny Virtuti Militari.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki