Nowe monety w "złotej kolekcji" Łazienek Królewskich

Fot. Narodowy Bank Polski

Złota Kolekcja Monet w Łazienkach Królewskich powiększyła się o kolejne eksponaty. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazała Muzeum w depozyt trzy monety z wizerunkiem polskich królów. Będzie je można oglądać w Pałacu Myślewickim.

Do Łazienek Królewskich trafiły złote monety kolekcjonerskie przedstawiające Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta i Władysława Warneńczyka. Wzbogacą kolekcję, w której znajdują się już eksponaty z wizerunkiem Bolesława Chrobrego, Wacława II Czeskiego, Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Węgierskiego, Władysława Jagiełły oraz Jadwigi Andegaweńskiej.

Monety zostały wyemitowane przez Narodowy Bank Polski w serii "Skarby Stanisława Augusta". Stanowi ona odwzorowanie słynnej XVIII-wiecznej kolekcji medalierskiej z wizerunkami królów Polski, którą wykonano na zlecenie Stanisława Augusta.

Seria "Skarby Stanisława Augusta" obejmuje wizerunki 24 monarchów - 23 władców pochodzi z oryginalnej serii królewskiej, zaś dodatkowy portret Stanisława Augusta został odtworzony według medali z epoki. Monety - podobnie, jak XVIII-wieczne medale - zostały wybite w złocie i srebrze. Są replikami, gdyż zachowują średnicę i wysokość reliefu oryginałów. Chodzi o portrety władców prezentowane na rewersach monet. Na awersach umieszczono życiorysy królów, które w przeciwieństwie do oryginału, zostały pomniejszone, bo towarzyszy im otok z nazwą państwa, godłem Rzeczypospolitej, nominałem i rokiem emisji.

Królewskie medale powstawały w mennicy warszawskiej w latach 1791-1797/1798. Ich twórcami byli dwaj wybitni medalierzy Jan Filip Holzhaeusser i Jan Jakub Reichel. Medale były wzorowane na portretach namalowanych w latach 1768-1771 przez Marcella Bacciarellego do Pokoju Marmurowego w Zamku Królewskim w Warszawie.

Fot. Piotr Ceraficki
Fot. Piotr Ceraficki
Fot. Piotr Ceraficki
Fot. Piotr Ceraficki
Fot. Piotr Ceraficki
Fot. Piotr Ceraficki