Nowości wydawnicze Łazienek Królewskich

Książka.
Fot. Paweł Czarnecki

XVIII-wieczni monarchowie, królewscy doradcy i współpracownicy są bohaterami drugiej części publikacji pt. "Oświeceniowa republika władców". Wśród nowości wydawniczych Łazienek Królewskich jest też korespondencja wybitnego architekta Jana Chrystiana Kamsetzera z królem Stanisławem Augustem.

Książka "Oświeceniowa republika władców. Tom II", pod redakcją prof. Andrzeja Pieńkosa, stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas drugiej edycji wykładów z cyklu "Oświeceniowa republika władców", które odbywały się w Łazienkach Królewskich w latach 2015-2016.

Dzięki publikacji poznamy losy i dokonania europejskich władców, których państwa były ośrodkami myśli filozoficznej, wielkiej literatury, znakomitych przestrzeni ogrodowo-architektonicznych, wspaniałych kolekcji i nowatorskich koncepcji rodzącego się muzealnictwa. W książce mowa jest m.in. o działalności urbanistycznej i gospodarczej Stanisława Leszczyńskiego, mecenacie cesarza Józefa II i carycy Katarzyny II, a także o metresach króla Ludwika XV, przez kilkadziesiąt lat sprawujących rządy w zakresie sztuki francuskiej i kształtujących europejskie gusty artystyczne.

W publikacji przeczytamy również o osobistościach niekiedy zapomnianych, w tym o bohaterach drugiego planu, królewskich doradcach i współpracownikach. Są wśród nich m.in.: bazylejski grafik Christian von Mechel, reformujący kolekcje w Dusseldorfie i Wiedniu, czy zaprzyjaźnieni z władcami architekci Emmanuel Here na dworze Stanisława Leszczyńskiego, Joseph Hardmuth u Liechtensteinów lub niemal rządzący Weimarem Johann Wolfgang Goethe.

Wstęp, redakcja naukowa: Andrzej Pieńkos. Autorzy: Agnieszka Rosales Rodriguez, Krzysztof Pomian, Michał Mencfel, Tadeusz J. Żuchowski, Maciej Jarzewicz, Jarosław Kilian, Dorota Juszczak, Angela Sołtys, Andrzej Pieńkos.

Listy z podróży

Wśród nowości wydawniczych Łazienek Królewskich są również "Listy z podróży", czyli korespondencja Jana Chrystiana Kamsetzera z królem Stanisławem Augustem i Marcellem Bacciarellim. Jeden z najwybitniejszych architektów polskiego klasycyzmu, współtwórca m.in. Łazienek Królewskich opisywał w depeszach swoje podróże. Listy mają wielką wartość nie tylko dla badaczy dziejów architektury, ale także dla znawców szeroko pojętych zjawisk kultury oraz historyków zajmujących się mecenatem Stanisława Augusta. Korespondencja stanowi też bezcenne źródło w badaniach nad twórczością artysty.

Niniejszy tom jest pierwszą edycją listów w przekładzie na język polski, wzbogaconą o tekst oryginałów i opatrzoną komentarzem oraz bibliografią.

Pałac na Wyspie z puzzli

Dorosłym i dzieciom jako doskonałą rozrywkę polecamy łazienkowskie puzzle. Do ułożenia z pięciuset elementów jest malowniczy Pałac na Wyspie -  najpiękniejsze miejsce letniej rezydencji króla Stanisława Augusta.

Obie książki i puzzle można  nabyć w naszym e-sklepie.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki