Odszedł profesor Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie

12 grudnia 2022 r., po ciężkiej chorobie, zmarł prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. "Nie znajduję słów, które mogłyby wyrazić jak wielka to strata. Strata dla kultury, dla nas wszystkich. Wybitny muzealnik, wspaniały, ciepły człowiek. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia. Żegnaj, Zbyszku!" - tymi słowami pożegnał dyrektora wicepremier, prof. Piotr Gliński.

Zbigniew Wawer był muzealnikiem i historykiem wojskowości - wybitnym znawcą umundurowania i znaków polskich jednostek z okresu II wojny światowej. Od października 2011 r. był profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej.

W latach 2012-2016 dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Za Jego kadencji zostało otwarte Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej. Od marca 2017 r. pełnił obowiązki dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, a od 2018 r. objął stanowisko dyrektora tej instytucji. Był członkiem Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej oraz Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Rad Muzeów przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Muzeum Regionalnym w Kutnie, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie.

Zbigniew Wawer był autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych, w tym monografii "Monte Cassino", najpełniejszej polskiej pracy o bitwie, i pozycji "Armia generała Władysława Andersa w ZSSR 1941-1942", współautorem książek "Wojsko polskie w II wojnie światowej", "2 Korpus Polski", "Bolonia 1945. Ostatnia bitwa żołnierzy 2. Korpusu Polskiego i ich powojenne losy" oraz artykułów naukowych z zakresu historii Polski i wojskowości, a także publikacji popularnonaukowych dla "Rzeczypospolitej", "Mówią Wieki", "Poligon" czy "Wojsko Polskie - Hachette". Dał się również poznać jako autor licznych scenariuszy do filmów historycznych. Był scenarzystą, współrealizatorem oraz autorem komentarza do dokumentu "Dopóki w sercach naszych" o historii Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie. Za realizację tego filmu został uhonorowany członkostwem Bractwa Złotej Szabli jako jedyna osoba zamieszkująca w Polsce.

Prof. Zbigniew Wawer był pomysłodawcą wielu wspaniałych wystaw, spośród których należy w szczególności wymienić: "Wielka Wojna 1914-1918. Prawdziwy Koniec Belle Époque", "Usque ad finem. Książę Józef Poniatowski w Bitwie Narodów pod Lipskiem", "Zapomniani Bohaterowie. Bitwa o Wielką Brytanię 1940, Tobruk 1941. W 75. rocznicę walk Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w obronie pustynnej twierdzy", "Blask orderów w 100-lecie odzyskania niepodległości", "Virtuti Militari", "Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rzeczypospolitej", "Arcydzieła dla króla? Rubens, Van Dyck, Teniers II ze zbiorów Dulwich Picture Gallery".

Za swoją działalność został wielokrotnie odznaczony, m.in. Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski, Medalem Pro Bono Poloniae, holenderskim Krzyżem Oficerskim Orderu Oranje-Nassau, fińskim Orderem Białej Róży IV klasy, Krzyżem Zasługi III klasy Ministerstwa Obrony Estonii, Krzyżem Kawalerskim Orderu Węgierskiego, Krzyżem Zasługi Pierwszej Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Komandorią Krzyża Uznania Republiki Łotewskiej.

Rodzinie i Najbliższym z powodu bolesnej straty składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Panie Dyrektorze, będzie nam Pana bardzo brakowało! Pozostanie Pan na zawsze w naszej Pamięci jako dobry człowiek i wielki patriota.


Uroczystości pogrzebowe śp. prof. Zbigniewa Wawra, dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie, odbędą się 29 grudnia 2022 r. w Warszawie.