Ogród XXI w. Mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe na konsultacjach

Dyrektor Tadeusz Zielniewicz i uczestnicy konsultacji, fot. Paweł Czarnecki

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w konsultacjach społecznych na temat projektu "Ogród XXI wieku", które odbyły się 10 maja w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich. Na liczne pytania, w tym te o wpływ inwestycji na środowisko, odpowiadali projektanci oraz eksperci.

Spotkanie, na którym omawiano projekt o nazwie "Ogród XXI wieku z podziemnym pawilonem wystawowym - rewitalizacja obszaru dziedzictwa kulturowego i naturalnego Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie", było kolejnym etapem konsultacji społecznych. Wzięli w nim udział projektanci i eksperci, a także mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. W sumie ponad 50 osób.

- Publiczny dialog toczy się od listopada 2013 r., kiedy rozstrzygnięto konkurs na projekt Ogrodu XXI wieku. Bardzo się cieszymy, że możemy z państwem rozmawiać - mówił Tadeusz Zielniewicz, dyrektor Łazienek Królewskich, otwierając spotkanie w Podchorążówce.

Podkreślał, że w stolicy brakuje przestrzeni wystawienniczej na duże ekspozycje czasowe. - Ten projekt daje Łazienkom Królewskim nowe życie i jednocześnie włącza Warszawę w szeroką międzynarodową współpracę. Wreszcie też rewitalizuje gospodarczo obszar, na którym powstanie Ogród XXI wieku - mówił dyrektor Zielniewicz.

Podczas dyskusji, dotyczącej m.in. realizacji projektu i jego wpływu na środowisko, do pytań i wątpliwości odnosili się specjaliści z zakresu architektury, architektury krajobrazu, archeologii, dendrologii, ekologii, geologii, ochrony zabytków oraz techniki budowlanej.

Pełen raport z konsultacji społecznych zostanie przygotowany do końca maja. Dokument będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym na życzenie, po uprzednim podaniu imienia, nazwiska, instytucji oraz adresu mailowego. Kontakt: dr Paweł Kuczyński, e-mail: pawel.kuczynski@lazienki-krolewskie.pl

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki

Informacja o projekcie

Maj 2013 r. -  Ogłoszenie międzynarodowego konkursu pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Środowiska, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, na opracowanie koncepcji projektu. Jury zakwalifikowało 66 zespołów (w tym 16 międzynarodowych).

Listopad 2013 - Sąd konkursowy przyznał jednogłośnie główną nagrodę zespołowi holendersko - polskich architektów: Mecanoo International, Jojko+Nawrocki Architekci, Michael R. van Gessel oraz DELVA Landscape Architects.

Cele projektu

- Włączenie Łazienek Królewskich i Warszawy do międzynarodowej wymiany dużych wystaw muzealnych;
- Budowa pawilonu wystawowego pod powierzchnią Ogrodu XXI wieku;
- Rewitalizacja obszaru dziedzictwa naturalnego i kulturalnego Łazienek Królewskich;
- Urządzenie nowego Ogrodu XXI wieku na zdegradowanym terenie; gospodarczym, który dotychczas nie wchodził w skład zabytkowych ogrodów;
- Promocja rozwiązań proekologicznych o walorach edukacyjnych.

Założenia projektu

1. "Ogród XXI wieku z podziemnym pawilonem wystawowym” w formie łąki kwietnej o powierzchni 2,5ha urządzony na terenie obecnego obszaru gospodarczego od ul. Parkowej.
2. Wysokość pawilonu wystawowego od poziomu Alei Chińskiej - plus 6m.
3. Podziemna kondygnacja wystawowa - minus 7,5m od poziomu Alei Chińskiej.
4. Całkowita powierzchnia użytkowa pawilonu wystawowego 4800m², w tym:
- strefa wejścia od Alei Chińskiej i ul. Parkowej - 355m²
- powierzchnia ekspozycyjna (na poziomie -2) - 1650m²
- sala wielofunkcyjna (na poziomie -2) - 312m²
- hol muzealny (na poziomie -2) - 375m²
5. Zielony dach pawilonu w formie łąki kwietnej. Poza terenem ogrodów - na folwarku - powstanie dodatkowy pawilon techniczny z farmą fotowoltaiczną na dachu.

Zagospodarowanie terenu

"Ogród XXI wieku z podziemnym pawilonem wystawowym” projektowany jest na nieużytkowanym terenie gospodarczym, gdzie znajdują się stare szklarnie oraz parkingi przeznaczone do rozbiórki. Teren ten, o powierzchni ponad 2.5 hektara, usytuowany jest w południowo-zachodniej części Muzeum, sąsiaduje z zabudową miejską wzdłuż ulicy Parkowej i dalej na południe w stronę bramy wejściowej od ulicy Gagarina.

Projektowany nowy Ogród XXI wieku będzie usytuowany wzdłuż Alei Chińskiej, która stanowi oś założenia Łazienek Królewskich od Agrykoli do ulicy Gagarina i połączy się w sposób płynny z całym zespołem istniejących ogrodów. Powstaną nowe atrakcyjne perspektywy widokowe na historyczne ogrody XIX i XX wieku oraz Nową Oranżerię.

Wjazd na teren Ogrodu XXI wieku planowany jest od ulicy Parkowej, w miejscu obecnej bramy prowadzącej na istniejący parking. Nowe parkingi zlokalizowane zostaną na terenie Muzeum przy ogrodzeniu wzdłuż ulicy Parkowej. Posadzony zostanie szpaler drzew pomiędzy zabudową mieszkaniową przy ulicy Parkowej, a Łazienkami Królewskimi. Pawilon wystawowy projektowany jest całkowicie pod powierzchnią nowego Ogrodu XXI wieku. Zielony dach pawilonu będzie miał formę łąki kwietnej.

Koncepcja Ogrodu XXI wieku

Ogród XXI wieku, usytuowany na wyniesionej trójkątnej platformie, będzie miał formę "falującej łąki kwietnej". Wzniesie się i opadnie wzdłuż Alei Chińskiej. W najwyższym miejscu, w strefie wejścia w formie "groty” do podziemnego pawilonu wystawowego, wysokość ogrodu wyniesie 6 metrów ponad poziomem terenu. Powierzchnia ogrodu, pokryta całorocznymi roślinami kwiatowymi, charakterystycznymi dla polskiej łąki, będzie miejscem swobodnego spaceru i wypoczynku. Znajdą się tu również plac zabaw dla dzieci oraz przestrzeń rodzinna.

Nowy Ogród XXI wieku dołączy do zabytkowych ogrodów Łazienek, które tworzą obecnie: Ogród Królewski z XVIII wieku, Ogród Romantyczny - Belwederski z XIX wieku oraz Ogród Modernistyczny - powstały w XX wieku.

Koncepcja podziemnego pawilonu wystawowego

Propozycja umieszczenia pawilonu wystawowego całkowicie pod powierzchnią łąki kwietnej Ogrodu XXI wieku to najkorzystniejsze rozwiązanie dla kształtowania krajobrazu Łazienek. Posiada ona również wysokie walory użytkowe i ekologiczne. Proponowane są dwa wejścia do pawilonu wystawowego: od strony Alei Chińskiej na osi Ogrodu Modernistycznego oraz od strony miasta z ulicy Parkowej na osi ulicy Sulkiewicza. Od Alei Chińskiej (poziom 0) wejście ma charakter "groty" i prowadzi do obszernego centralnego holu muzealnego otwartego na całej wysokości podziemnego pawilonu, która wynosi ok. 11 m. Sale wystawowe o łącznej powierzchni 1650m² znajdują się na najniższym poziomie. Na tej kondygnacji znajduje się również sala wielofunkcyjna oraz magazyny i zaplecze muzealne.

Atrakcją holu muzealnego są charakterystyczne schody spiralne. Dwie klatki schodowe oraz windy zapewnią wygodną obsługę publiczności.

Założenia dla przestrzeni ekspozycji muzealnej i obsługi publiczności

Dwie sale wystawowe, każda o powierzchni ok. 800m², usytuowane będą 7,5 metra poniżej terenu, po obu stronach holu muzealnego. Umożliwi to organizację różnych wystaw w każdej z sal osobno lub ich łączenie i swobodne kształtowanie wnętrza w oparciu o standardowy moduł wystawowy. Dodatkowo do ekspozycji można będzie wykorzystać salę wielofunkcyjną i hol.

Technologie, energia i ekologia

Projekt charakteryzować będzie szerokie zastosowanie materiałów i technologii proekologicznych, wspomagających dobre zarządzanie energią w budynku oraz niski bilans energetyczny. Zastosowane niekonwencjonalne proekologiczne rozwiązania polegające m.in. na wykorzystaniu pomp ciepła, pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku oraz zminimalizują jego negatywne oddziaływanie na środowisko.

Samo usytuowanie pawilonu wystawowego całkowicie pod powierzchnią ziemi sprzyja oszczędności energii oraz pozwala na minimalne wyłączenie z użytkowania powierzchni biologicznie czynnej. "Zieloną energię” dla pawilonu wystawowego dostarczy farma fotowoltaiczna, umieszczona na dachu pawilonu technicznego, zlokalizowanego na folwarku - terenie gospodarczym Muzeum.

Walory edukacyjne i promocji ekologicznej

Urządzenie nowego "Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawowym" pozwoli zrewitalizować teren gospodarczy Muzeum, włączyć nowy atrakcyjny Ogród do historycznego zespołu. Nowa funkcja wystawiennicza oraz program muzealnych wystaw czasowych wzbogacą działalność edukacji artystycznej i kulturalnej. Rozwiązania techniczne i proekologiczne posłużą promocji ekologicznej.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki