Połączenie Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie otrzymuje z rąk ministra kultury dokumet.
Fot. Danuta Matloch, MKiDN

Od 1 stycznia 2018 r. Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie połączone zostały w jedną instytucję kultury pod nazwą Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, posiadającą Oddział Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Stanowisko dyrektora nowo powstałej placówki objął prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer, pełniący wcześniej obowiązki dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie.

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer powołany został przez wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego na pięcioletnią kadencję. Wcześniej, od 1 marca 2017 r. pełnił obowiązki dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie. Był również pełnomocnikiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przeprowadzenia czynności związanych z połączeniem państwowych instytucji kultury - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, a w latach 2012-2016 pełnił funkcję Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer należy do najbardziej znanych polskich historyków wojskowości. Jest wybitnym znawcą umundurowania i znaków polskich jednostek z okresu II wojny światowej. Napisał m.in. monografię "Monte Cassino" - najpełniejszą polską pracę o bitwie. Jest współautorem książki "Wojsko polskie w II wojnie światowej". Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim, a studia doktoranckie w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracował w latach 1985-2001. W 2010 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii. Od października 2011 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej.

Od 1980 r. prowadził badania naukowe w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego oraz Studium Polski Podziemnej w Londynie, a także w Instytucie Marszałka Piłsudskiego. Od 1991 r. współpracuje z Telewizją Polską, początkowo z redakcją wojskową. Jest twórcą kilkudziesięciu filmów i programów historycznych, m.in. dla Ministerstwa Obrony Narodowej.