Prof. Zbigniew Wawer kolejną kadencję dyrektorem Łazienek Królewskich

Dwaj mężczyźni w garniturach stoją obok siebie, trzymając przed sobą czerwoną kartę.
Fot. Danuta Matloch / MKiDN

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński ponownie powołał prof. dr. hab. Zbigniewa Wawra na stanowisko dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Prof. Wawer kieruje instytucją od 2018 r.

Prof. Zbigniew Wawer jest muzealnikiem i historykiem wojskowości - wybitnym znawcą umundurowania i znaków polskich jednostek z okresu II wojny światowej. Od października 2011 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej.

W latach 2012-2016 był dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Od marca 2017 r. pełnił obowiązki dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, a od 2018 r. - dyrektora tej instytucji. Jest członkiem Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej oraz Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Rad Muzeów przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Muzeum Regionalnym w Kutnie, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie.

Prof. Zbigniew Wawer jest autorem kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii "Monte Cassino" - najpełniejszej polskiej pracy o bitwie, współautorem książki "Wojsko polskie w II wojnie światowej" oraz artykułów naukowych z zakresu historii Polski i wojskowości, a także publikacji popularnonaukowych dla "Rzeczypospolitej", "Mówią Wieki", "Poligon" oraz "Wojsko Polskie - Hachette".