"Lider Wydarzeń Dostępnych". Łazienki nominowane do nagrody

"Muzeum Dostępne" - program wydarzeń w Łazienkach Królewskich dla różnorodnej publiczności, w tym osób z niepełnosprawnościami i w spektrum autyzmu, nominowany został do nagrody "Lider Wydarzeń Dostępnych".

Organizatorem konkursu jest Festiwal Kultury Bez Barier oraz Miasto Stołeczne Warszawa. W tegorocznej, pierwszej edycji do nagrody nominowanych zostało dziesięć instytucji, w tym Łazienki Królewskie za program "Muzeum Dostępne".

"Lidera Wydarzeń Dostępnych" wybierać można do 27 września 2022 r. Zachęcamy do oddawania głosów na Łazienki Królewskie w ankiecie zamieszczonej w tym miejscu.

"Muzeum Dostępne"

Łazienki Królewskie jako jedna z pierwszych instytucji kultury w Polsce rozpoczęła w 2013 r. realizację programu "Muzeum Dostępne". To kompleksowy projekt, którego celem jest otwarcie Łazienek Królewskich dla wszystkich gości poprzez dostosowanie oferty edukacyjno­-kulturalnej do różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób o indywidualnych potrzebach.

Program powstał z myślą o tych, którzy czasowo lub na stałe mają utrudniony dostęp do kultury. Są to m.in. osoby z niepełnosprawnością ru­chu, wzroku i słuchu, w spektrum autyzmu czy w kryzysie psychicznym. "Muzeum Dostępne" służy również grupom, które ze względu na wiek i uwarunkowania zdrowotne potrzebują indywidualnego podejścia podczas planowania wizyty w instytucji kultury.

Ważnym aspektem projektu jest nie tylko tworzenie wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami, lecz także zapewnienie dostępności muzealnej oferty, m.in. dzięki tłumaczeniom na Polski Język Migowy (PJM), audiodeskrypcji, materiałom dotykowym oraz tyflografikom. "Muzeum Dostępne" to również organizacja spotkań, spacerów i warsztatów w przestrzeniach pozbawionych barier architektonicznych i przyjaznych sensorycznie.

"Muzeum Dostępne" tworzą doświadczeni edukatorzy, a także pracownicy Działu Obsługi Publiczności, przeszkoleni z profesjonalnej obsługi zwiedzających z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku, słuchu oraz intelektualnymi, a także osób w spektrum autyzmu i w kryzysie psychicznym.

W czasie pandemii Łazienki Królewskie uwzględniły możliwe formy uczestnictwa w kulturze osób o szczególnych potrzebach. W tym celu zorganizowane zostały lekcje muzealne, warsztaty i spacery w formule online, hybrydowej oraz plenerowej. Muzealna oferta objęła również lekcje wychowawcze dla szkół, spacery sensoryczne i z elementami medytacji oraz warsztaty dla osób w kryzysie psychicznym z elementami hortiterapii.

"Lider Dostępności"

Muzeum Łazienki Królewskie jest dwukrotnym zdobywcą tytułu "Lider Dostępności", przyznawanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Wyróżnione zostały projekty dostosowania Starej Oranżerii, Teatru Królewskiego oraz formierni, a także stworzenie dostępnej przestrzeni w Centrum Edukacji Ekologicznej.