Przedłużenie kadencji dyrektora Łazienek Królewskich

Fot. Czesław Czapliński

Decyzją minister kultury prof. Małgorzaty Omilanowskiej przedłużono umowę z dyrektorem Tadeuszem Zielniewiczem na kolejną kadencję w funkcji Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie.

Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Babczyński: Na decyzję Pani Minister wpływ miała bardzo wysoka ocena dokonań Dyrektora przeprowadzona w oparciu o analizę dotychczasowych osiągnięć, zwłaszcza na polu realizacji projektów konserwacji i rewitalizacji zabytkowych obiektów i ogrodu. Godny podkreślenia jest zwłaszcza realizowany przez Łazienki Królewskie od 2010 Program Rewitalizacji, który do tej pory przyniósł rezydencji inwestycje o wartości ponad 130 mln złotych.

Efektem działań Dyrektora Zielniewicza jest m.in. wpisanie Muzeum do sieci europejskich Rezydencji Królewskich ARRE. Z jego inicjatywy powstał Ośrodek Badań, Ośrodek Edukacji oraz rozwinął swoją działalność Ośrodek Sztuki. Tylko w tym roku po pełnej konserwacji został otwarty Pałac na Wyspie i udostępniono Królewską Galerię Rzeźby w Starej Oranżerii.

Z inicjatywy Dyrektora Zielniewicza zacieśniona została współpraca w ramach Programu Czterech Rezydencji Królewskich (w skład wchodzą także Wawel, Wilanów i Zamek Królewski w Warszawie), a samo Muzeum będzie mogło zrealizować strategiczny plan rozwoju ujęty przez Dyrektora w wysoko ocenionej Strategii Muzeum Łazienki Królewski 2015-2020.”