Wernisaż wystawy "Mattia Preti. Odkrywając barokowe tajemnice Malty"

Dyrektor Noel Zammit, ambasador Marisa Farrugia i dyrektor Marianna Otmianowska, fot. Paweł Czarnecki

Z udziałem licznych gości 19 października 2023 r. w Muzeum Łazienki Królewskie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac znakomitego malarza Mattii Pretiego. - Odkrywamy przed Państwem tajemnice baroku i zapraszamy na wielozmysłową ucztę muzealną, jak przystało na sztukę XVII wieku - mówiła podczas wernisażu dyrektor Marianna Otmianowska.

Wystawa "Mattia Preti. Odkrywając barokowe tajemnice Malty", pod honorowym patronatem Prezydenta RP, zorganizowana została przez Muzeum Łazienki Królewskie wspólnie z Ambasadą Malty oraz Maltańskim Narodowym Instytutem Dziedzictwa - Heritage Malta.

Ekspozycję uroczyście otworzyli: Marianna Otmianowska, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie; Marisa Farrugia, ambasador Republiki Malty w Polsce; oraz Noel Zammit, dyrektor generalny Heritage Malta.

- Dzięki zaangażowaniu i kreatywności naszego niezwykłego zespołu i ścisłej współpracy z Heritage Malta możemy zaprosić Państwa nie tylko na wystawę, lecz przede wszystkim na wielozmysłową ucztę muzealną, jak przystało na sztukę XVII wieku. To ekspozycja wypełniona światłem i mrokiem, różnicą faktur i emocjami, pełna artystycznych i historycznych rebusów - mówiła dyrektor Otmianowska. Podkreślając jednocześnie, że Mattia Preti to artysta wielowątkowy, na wystawie i wydarzeniach towarzyszących ekspozycji będziemy więc mieć do czynienia zarówno z twórczością artysty, jak i historią Włoch, Malty oraz Zakonu Maltańskiego.

Dyrektor Otmianowska podziękowała Prezydentowi RP za objęcie wystawy honorowym patronatem, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie finansowe i organizacyjne, Ambasadzie Malty oraz Heritage Malta za doskonałą współpracę, a także Muzeum Narodowemu w Warszawie i Zamkowi Królewskiemu w Warszawie, skąd pochodzą dwa dzieła Mattii Pretiego prezentowane na ekspozycji. Składając podziękowania, podkreśliła, że inicjatorem wystawy był śp. prof. Zbigniew Wawer, poprzedni dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie.

Dyrektor Heritage Malta: międzykulturowy dialog

Podczas wernisażu dyrektor Heritage Malta podkreślił, że ekspozycja jest świadectwem wybitnego talentu Mattii Pretiego oraz bogatego dziedzictwa artystycznego Malty, dlatego też, z wielką dumą i przyjemnością nawiązał w tym zakresie współpracę z Muzeum Łazienki Królewskie. - Wystawa to kolejna bezcenna okazja, aby przybliżyć ludziom dziedzictwo Malty i pomóc w lepszym zrozumieniu wartości dzieł sztuki - powiedział dyrektor Zammit, podkreślając jednocześnie, że takie ekspozycje są również platformą dialogu międzykulturowego. - Ta koncepcja łączności, jednoczenia narodów i wzmacniania poczucia współpracy pomaga nam odkrywać podobieństwa i różnice między krajami i stawia dziedzictwo kulturowe na pierwszym planie jako czynnik ułatwiający dialog i wzmacnianie stosunków dwustronnych -  zaznaczył dyrektor Heritage Malta.

- Niech ta wystawa odniesie ogromny sukces, a dreszczyk emocji związany z odkrywaniem barokowych tajemnic Malty pobudzi apetyt do zagłębiania się w historię Malty i jej skarby narodowe - podsumował dyrektor Heritage Malta.

Ambasador Malty: ekspozycja pogłębia nasze więzi

Marisa Farrugia podkreśliła, że jest głęboko zaszczycona, iż może otworzyć ekspozycję, przybliżającą 8000-letnią, różnorodną i bogatą historię Malty - kraju, w którym od wieków w duchu dialogu i kreatywności spotykały się różne kultury i ludzie różnych narodowości. - Wystawa ta stanowi dowód zaangażowania naszej ambasady w dyplomację kulturalną, która stanowi podstawę naszych wysiłków na rzecz wspierania zjednoczonej tożsamości europejskiej - mówiła ambasador Malty. Zaznaczyła, że ekspozycja to "celebracja ducha i duszy Malty, eurośródziemnomorskiego wkładu w globalną historię i sztukę oraz dziedzictwa Mattii Pretiego", a jej organizacja zaowocowała silną przyjaźnią i współpracą kulturalną między Heritage Malta a Muzeum Łazienki Królewskie.

Ambasador Farrugia zwróciła uwagę, że wystawa nie odbyłaby się, gdyby nie autentyczne zainteresowanie Maltą i jej kulturą ze strony nieżyjącego już profesora Zbigniewa Wawera, poprzedniego dyrektora Łazienek Królewskich, a następnie determinacja obecnej dyrektor Muzeum do kontynuowania projektu. - To doświadczenie w zakresie dyplomacji kulturalnej pogłębiło więzi między naszymi obywatelami i stanowi podstawę trwałych stosunków między naszymi krajami - podsumowała ambasador Malty.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki