Wernisaż wystawy "Powstanie Styczniowe 1863 roku"

Fot. Paweł Czarnecki

Uroczyste otwarcie wystawy, upamiętniającej 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, odbyło się 17 stycznia 2023 r. w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie. Ekspozycję przygotowała Centralna Biblioteka Wojskowa, a jednym z jej pomysłodawców był prof. Zbigniew Wawer.

Wernisaż był wspomnieniem zmarłego 12 grudnia ub. roku dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie, prof. Zbigniewa Wawra, a także upamiętnieniem jego dokonań na rzecz historii, kultury i polskiej nauki. - Etos edukacyjny, potrzeba pogłębiania historii przyświecały panu dyrektorowi w każdym obszarze jego działania. Tę jego myśl chcemy kontynuować - podkreśliła Marianna Otmianowska, p.o. dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie.

List do uczestników uroczystości skierował Jan Tarczyński, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej. - Dzięki powstańcom styczniowym nie zginęły pojęcia: tożsamość, naród i państwo. Etos ich walki spowodował, że mogliśmy po latach stworzyć wolną Ojczyznę, a także przetrwać tragedię II wojny światowej oraz niemiecką i sowiecką okupację - zaznaczył dyrektor Tarczyński, którego przesłanie odczytał zastępca dyrektora CBW, Maksymilian Sokół-Potocki.

Na bogatą spuściznę ideową, kształtującą postawy patriotyczne i ducha walki wyzwoleńczej, zwróciła również uwagę wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. - Nie byłoby ani II, ani III Rzeczpospolitej bez tego zrywu sprzed 160 lat - napisała wicemarszałek Sejmu w liście do uczestników uroczystości, odczytanym przez szefa Kancelarii Sejmu, Christiana Młynarka. Jak podkreśliła, 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego obchodzimy w kontekście napaści Rosji na Ukrainę. - Nasze losy splatają się także współcześnie. Agresja rosyjska jest wymierzona w cały cywilizowany i demokratyczny świat. Jest wymierzona w nas - zaznaczyła wicemarszałek Sejmu.

Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, mówił o okolicznościach, w jakich doszło do wybuchu powstania styczniowego. Przypomniał m.in. ofiarę Pięciu Męczenników, zabitych w czasie demonstracji 27 lutego 1861 r., oraz kolejne krwawo tłumione wystąpienia polskich patriotów, poprzedzające narodowy zryw. Jego zdaniem, powstanie styczniowe "było walką o honor i godność". - Ten zryw wychował i ukształtował kolejne pokolenia: pokolenie pogrobowców powstania, pokolenie Józefa Piłsudskiego, którego ojciec był komisarzem Rządu Narodowego. Oni wiedzieli, że muszą dokończyć to powstanie, dokończyć dzieło. I to im się udało - podkreślił.

Podczas uroczystości szef UdSKiOR uhonorował medalem Pro Bono Poloniae wiceprezesa Poczty Polskiej, Wiesława Włodka, za szczególne zasługi w upowszechnianiu wiedzy na temat walk o niepodległość oraz krzewienie postaw patriotycznych.

Modlitwę w intencji Ojczyzny, uczestników powstania styczniowego oraz zmarłego prof. Zbigniewa Wawra poprowadził biskup polowy Wiesław Lechowicz. Wzięli w niej udział również bp Marcin Makula, ewangelicki naczelny duszpasterz wojskowy, oraz ks. płk w st. spocz. Aleksy Andrejuk z prawosławnego Ordynariatu Polowego.

WYSTAWA "POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 ROKU"

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki