Wizerunek Łazienek Królewskich w badaniu socjologów

Kobieta gra na bębnie, dwie inne stoją przed nią i klaszczą.
Fot. Maciej Mulawa

Modernizacja obiektów i konserwacja zabytków oraz poszerzenie oferty kulturalnej to zmiany, które najbardziej podobają się gościom Łazienek Królewskich - wynika tak z badania, które w lipcu br. przy okazji Festiwalu Strefa Ciszy przeprowadzili socjologowie. Wśród głównych powodów wizyty w Łazienkach większość ankietowanych wskazywało na relaks i spacer.

Badanie, które w lipcu 2015 r. przeprowadzili socjologowie z Communication Service, miało na celu m.in. poznanie opinii na temat wizerunku Muzeum Łazienki Królewskie i tegorocznej edycji Festiwalu Strefa Ciszy. Przeprowadzono je na łącznej próbie 465 osób, które odwiedziły Łazienki Królewskie w trakcie sześciu weekendów - od 21 czerwca do 26 lipca 2015 r. Kwestionariusz wywiadu, który przeprowadzono wśród licznych gości festiwalu, zawierał 16 pytań.

Na pierwsze pytanie w ankiecie dotyczące najczęstszych powodów, dla których ankietowani odwiedzają Łazienki Królewskie większość, bo 54 proc. wymieniła relaks i spacer. 17 proc. odwiedza Łazienki ze względu na wydarzenia kulturalne np. koncert. Dla 16 proc. wizyta w Łazienkach Królewskich wiąże się m.in. z bliską okolicą zamieszkania, atrakcjami dla dzieci, chęcią przebywania na łonie natury. 9 proc. badanych odwiedza królewską rezydencję, by obejrzeć zabytki lub muzealne ekspozycje, a 4 proc. trafiło do Łazienek przez przypadek.

Na pytanie "Jak często odwiedza Pan/Pani Muzeum Łazienki Królewskie?" większość badanych, bo 43 proc., odpowiedziało, że co najmniej raz w miesiącu, 39 proc. co najmniej raz w roku, 13 proc. raz na kilka lat. Tylko 5 proc. ankietowanych przyznało, że jeszcze w Łazienkach nie było.

Badacze dowiadywali się także, czy w ciągu ostatnich lat goście zauważyli zmiany w Łazienkach Królewskich. Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało aż 64 proc. badanych. Wśród przedsięwzięć, które najbardziej spodobały się ankietowanym były: modernizacja obiektów i konserwacja zabytków (81 wskazań), poszerzenie oferty kulturalnej i rozrywkowej (46 wskazań), piękniejsza architektura krajobrazu (46 wskazań), poziom zadbania i czystość na terenie parku (30 wskazań), a także możliwość korzystania z trawników (16 wskazań).

W trakcie tegorocznego Festiwalu Strefa Ciszy 45 proc. badanych odwiedziło Łazienki Królewskie specjalnie dlatego, żeby posłuchać muzyki, a 53 proc. odwiedziło ogrody i zabytki z innego powodu. Z badania wynika także, że o festiwalu 19 proc. gości dowiedziało się z internetu, 21 proc. od znajomych lub rodziny, a 29 proc. nie potrafiło wskazać źródła informacji. 19 proc. badanych podało, że o festiwalu dowiedziało się z takich źródeł jak reklama na mieście - 1 proc., telewizja - 1 proc., radio - 2 proc., wolontariusze - 2 proc., prasa - 3 proc., ulotki - 3 proc., plakaty w Łazienkach - 7 proc. Tylko 4 proc. z badanych odwiedziło festiwal ze względu na pamięć o zeszłorocznej edycji. 8 proc. do Łazienek trafiła przypadkowo.

"Co skłoniło Pana/ią do odwiedzenia tego Festiwalu?" - to kolejne pytanie ankieterów, na które 33 proc. odpowiedziało, że przypadek, 24 proc., że zainteresowanie muzyką, a 19 proc. miejsce odbywania się festiwalu. Na pozytywne opinie znajomych wskazywało 8 proc., na wysoki poziom artystyczny muzyków - 5 proc., a na markę Festiwalu Strefa Ciszy - 3 proc. Pozostali - 9 proc. - wymieniali m.in. atrakcje dla dziecka, ciekawość, ładną pogodę.

Aż 84 proc. ankietowanych stwierdziła, że koncerty im się podobają, 13 proc. odpowiedziało, że trudno powiedzieć, a 2 proc. uznało, że koncerty im się nie podobają. Podobnie, bo aż 91 proc. badanych oceniło, że lokalizacja festiwalu, czyli sceny umieszczone w różnych miejscach ogrodu w Łazienkach Królewskich jest dobra. 8 proc. nie miało zdania w tej sprawie, a tylko 1 proc. uznał to za zły pomysł. Większość z badanych uznała także, że podoba im się nastrój i atmosfera w trakcie koncertów (89 proc.), oraz to, że koncerty odbywają się bez nagłośnienia (90 proc.).