"Wnętrze jako maskarada". Spotkania z publicznością

Aktorzy na scenie, dwóch w maskach, przed nimi kobieta dotykająca ręką ucha i przysłuchująca się.
Fot. Paweł Czarnecki

Zapraszamy na spotkania z cyklu "Wnętrze jako maskarada", które odbywać się będą w zabytkowych, oświeceniowych salach letniej rezydencji króla Stanisława Augusta. Uczestnicy wydarzenia usłyszą o XVIII-wiecznych zabawach z maskami oraz literackich upodobaniach ostatniego władcy Polski. Przeniosą się też do świata teatralnej iluzji.

"Wnętrze jako maskarada" to cykl trzech spotkań z publicznością, które odbędą się w Sali Balowej i Gabinecie Królewskim w Pałacu na Wyspie oraz w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii. Zwiedzanie królewskich wnętrz połączone będzie z opowieścią na temat życia króla Stanisława Augusta i XVIII-wiecznego dworu.

Na każde ze spotkań obowiązuje bilet w cenie 10 zł, który można nabyć w kasach Łazienek Królewskich, oraz zapisy: edukacja@lazienki-krolewskie.pl lub 22 50 60 183. Koordynator projektu: Joanna Szumańska, j.szumanska@lazienki-krolewskie.pl.

Terminy i tematy spotkań:

"Wnętrze jako maskarada" - Sala Balowa w Pałacu na Wyspie
13 stycznia, godz. 11.00, Pałac na Wyspie

Spotkanie poświęcone będzie "zrytualizowanej rebelii", czyli osiemnastowiecznemu upodobaniu do maskarad. W Sali Balowej uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, dlaczego zabawy z ukrywaniem i zmianą swojego oblicza stały się częścią dworskiego życia towarzyskiego. Poznają również idee "życia na opak" oraz zastanowią się nad związkami karnawału z buntem społecznym oraz potrzebą, by od czasu do czasu postawić wszystko na głowie. Inspiracji dostarczą im maskarady w antycznych Saturaliach oraz dekoracje rzeźbiarskie i malarskie w Sali Balowej.

W drugiej części spotkania uczestnicy wydarzenia w barwnym orszaku z rzymskim bogiem Janusem na czele przemierzą Pałac na Wyspie, by poszukać najbardziej popularnych przykładów osiemnastowiecznych kostiumów. Dowiedzą się również, jakie stroje maskaradowe posiadał Stanisław August.

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Martyka-Grudzień, psycholog, przewodniczka po Warszawie, studentka historii sztuki w Instytucie Sztuki PAN oraz edukatorka w Ośrodku Edukacji Muzealnej w Łazienkach Królewskich.

"Wnętrze jako maskarada" - Gabinet do Pisania Króla Jegomości w Pałacu na Wyspie
3 lutego, godz. 11.00, Pałac na Wyspie

Uczestnicy wydarzenia obejrzą Królewski Gabinet Stanisława Augusta - miejsce, w którym władca, przebywając w Pałacu na Wyspie, spędzał najwięcej czasu. To tu odpisywał na listy, sygnował dokumenty, planował reformy, obmyślał upiększanie swoich rezydencji, a przede wszystkim czytał. Król był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, wielkim erudytą i miłośnikiem literatury. Świetnie znał język angielski i bardzo cenił angielską literaturę: Szekspira, Miltona, Pope’a, Swifta, Sterne’a, Richardsona i Fieldinga. Uczestnicy spotkania zastanowią się nad wpływem, jaki wywarły na Stanisława Augusta jego lektury, oraz nad kulturotwórczą rolą literatury. Omówią też pokrótce księgozbiór, który znajdował się w łazienkowskiej bibliotece oraz w głównej bibliotece monarchy na Zamku Królewskim. Poznają ponadto historie najsłynniejszych bibliotek - tych realnie istniejących i tych będących literacką fikcją.

Spotkanie poprowadzi Karolina Rychter, doktor filozofii związana z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, badająca zależności między filozofią a literaturą, redaktor "Eidos. A Journal for Philosophy of Culture".

"Wnętrze jako maskarada" - Teatr Królewski w Starej Oranżerii
25 marca, godz. 11.00, Stara Oranżeria

Podczas spotkania uczestnicy wydarzenia przeniosą się do świata teatralnej iluzji, obecnego nie tylko na scenie, ale też w innych przestrzeniach teatralnego gmachu. W Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii ujrzą mitologiczną rzeczywistość dzięki freskom Jana Bogumiła Plerscha (plafon z Apollinem na kwadrydze), poczują również ducha teatru, oglądając wizerunki wielkich dramatopisarzy i loże wypełnione osiemnastowieczną widownią. Tak skonstruowana sala wydaje się być swoistym wehikułem, pozwalającym na podróż w czasie.

Spotkanie poprowadzi Patryk Kencki - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Teatru w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, sekretarz redakcji "Pamiętnika Teatralnego", wykładowca na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w Instytucie Sztuki oraz w Instytucie Badań Literackich PAN.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Aneta Czarnecka