Wręczono nagrody Sybilla 2018

Trzech mężczyzn pozuje do zdjęcia, mężczyźni z lewej i prawej strony trzymają w rękach dyplomy.
Fot. Paweł Czarnecki

Muzeum Architektury we Wrocławiu za wystawę prac Leona Tarasewicza otrzymało Grand Prix 39. edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2018. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27 maja 2019 r. w Pałacu na Wyspie.

Sybilla to jeden z najważniejszych laurów w polskim muzealnictwie. Trafia do osób i instytucji zasłużonych dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. W tym roku przyznane zostały nagrody w sześciu kategoriach oraz Grand Prix.

"Tegoroczny konkurs odbywał się w ramach nowego regulaminu organizacyjnego, który jest wynikiem przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów konsultacji ze środowiskami muzealników i organizatorów muzeów. Najważniejszą wprowadzoną zmianą jest zmniejszenie liczby kategorii konkursowych, niepowodujące jednak pominięcia żadnej z muzealnych aktywności" - poinformowali organizatorzy konkursu.

Grand Prix Sybilla 2018 przyznano Muzeum Architektury we Wrocławiu za wystawę prac Leona Tarasewicza. W kategorii "Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury" Sybillę otrzymało Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za konserwację i rewitalizację Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Muzeum Miasta Gdyni nagrodzone zostało w kategorii "Edukacja" za projekt "Co widzisz?". W kategorii "Projekty naukowo-badawcze" laury przypadły Muzeum Tatrzańskiemu im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem za N.O.T. Notatnik fotograficzny Władysława Hasiora.

W kategorii "Nowe i zmodernizowane wystawy stałe" Sybillę otrzymało Muzeum Narodowe we Wrocławiu za wystawę "Cudo-Twórcy Rzemiosło i sztuka zdobnicza - Sztuka Wschodu - Współczesna ceramika i szkło". "Zarządzanie" to kategoria, w której tryumfowało Muzeum Śląskie w Katowicach, nagrodzone za "zarządzanie przebiegiem ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej #naszemuzeum". Zdobywca Grand Prix - Muzeum Architektury we Wrocławiu - nagrodzone zostało również Sybillą w kategorii "Wystawy czasowe".

Projekty konkursowe oceniało jury w składzie: prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk (przewodniczący jury), Przemysław Głowacki, mgr inż. Marcin Krawczyk, dr hab. Piotr Kwiatkowski, Hanna Nowak-Radziejowska, Alicja de Rosset, Piotr Semka, dr Beata Skrzydlewska, dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki oraz Dorota Ząbkowska.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki