Zjazd ARRE w Łazienkach Królewskich

Fot. Paweł Czarnecki

Kilkudziesięciu ekspertów z Austrii, Danii, Holandii, Francji, Niemiec, Szwecji, Rosji, Węgier, Włoch, Chin i Polski wzięło udział w zjeździe Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich ARRE, który od 21 do 22 września 2017 r. odbywał się w Muzeum Łazienki Królewskie.

Zjazd Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich ARRE poświęcony był edukacji, która jest jednym z obszarów działalności europejskich muzeów. Podczas dwudniowego spotkania w Łazienkach Królewskich 35 ekspertów, zajmujących się na co dzień muzealnymi programami edukacyjnymi, dyskutowało o nowoczesnej edukacji.

Tematem przewodnim była rola muzealnych edukatorów w tworzeniu oferty programowej współczesnej instytucji kultury, a także ich współpraca z poszczególnymi działami muzeum. Wśród omawianych zagadnień był m.in. sposób tworzenia programów edukacyjnych, nawiązujących treścią do muzealnych wystaw stałych i czasowych.

Po dwudniowej dyskusji, eksperci przygotują rekomendacje dla poszczególnych ośrodków edukacyjnych europejskich rezydencji.

Oprócz debaty na temat edukacji, w programie zjazdu znalazły się wspólne warsztaty i zwiedzanie Łazienek Królewskich.

Stowarzyszenie Europejskich Rezydencji Królewskich ARRE (Association des Résidences Royales Européennes), z siedzibą w Wersalu, założone zostało w 2001 r. Zrzesza 24 członków z Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemiec, Polski, Portugalii, Monako, Rosji, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Muzeum Łazienki Królewskie jest członkiem ARRE od lipca 2015 r. Stowarzyszenie zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o europejskim dziedzictwie oraz realizacją wspólnych projektów kulturalnych.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki