Ściany zdobią malowane płyciny w przełamanych rożach i zieleniach. Znajdują się tu: podłogowy zegar szafkowy z 1758 r., wykonany w Munster (Niemcy), barokowa komoda (pocz. XVIII w.), na której stoi jednodrzwiowa szafka gdańska (3. ćw. XVIII w.), i stolik (z klasztoru sióstr franciszkanek w Krakowie), sekretarzyk-biurko ze skośną klapą i brązową statuetką na nim, przedstawiającą Jeana-Jacques’a Rousseau.

Przedpokój otwiera apartament umieszczony na parterze skrzydła zachodniego, składający się z trzech pokoi w układzie amfiladowym.