Od lipca 2015 r. Muzeum Łazienki Królewskie jest członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich ARRE (Association des Résidences Royales Européennes), które zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o europejskim dziedzictwie oraz realizacją wspólnych projektów kulturalnych.

ARRE z siedzibą w Wersalu założone zostało w 2001 r. Zrzesza 32 instytucje kultury z Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemiec, Polski, Portugalii, Monako, Rosji, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch, zarządzające ponad 100 historycznymi rezydencjami królewskimi w Europie.

Adres strony internetowej ARRE, na której znajdują się opisy wszystkich rezydencji i wspólnych projektów - http://www.europeanroyalresidences.eu.