Od lipca 2015 r. Muzeum Łazienki Królewskie jest członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich ARRE (Association des Résidences Royales Européennes), które zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o europejskim dziedzictwie oraz realizacją wspólnych projektów kulturalnych.

ARRE z siedzibą w Wersalu zostało założone w 2001 r. Zrzesza 32 instytucje kultury z Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemiec, Polski, Portugalii, Monako, Rosji, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch, zarządzające ponad 100 historycznymi rezydencjami królewskimi w Europie.

W ramach ARRE są organizowane m.in. cykliczne spotkania członków stowarzyszenia. Jedno z nich odbyło się 26 października 2023 r. w Muzeum Łazienki Królewskie. Eksperci z Francji, Litwy, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Polski dyskutowali o zbiorach historii naturalnej, będących integralną częścią wielu ekspozycji muzealnych, a także o zrekonstruowanych wysiłkiem muzealników ogrodach otaczających królewskie rezydencje. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. kolekcje botaniczne i myśliwskie oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Inicjatywy ARRE obejmują również wiele działań, mających promować i podkreślać wspólną kulturę oraz dziedzictwo. Jednym z nich jest lipcowa akcja #Palace Day, której corocznym uczestnikiem jest m.in. Muzeum Łazienki Królewskie. W mediach społecznościowych europejskie rezydencje publikują ciekawostki o swojej historii i zbiorach, a zwiedzający dzielą się zdjęciami z wizyt w muzeach. 

Adres strony internetowej ARRE, na której znajdują się opisy wszystkich rezydencji i wspólnych projektów - http://www.europeanroyalresidences.eu.