Od lipca 2015 r. Łazienki Królewskie są członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich ARRE (Association des Résidences Royales Européennes), które zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o europejskim dziedzictwie oraz realizacją wspólnych projektów kulturalnych.

Siedziba Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich znajduje się w Wersalu. ARRE tworzy sieć instytucji kulturalnych, które zarządzają rezydencjami królewskimi na terenie Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

- Członkostwo w ARRE jest dla nas zaszczytem. Chętnie włączamy się w międzynarodową współpracę na rzecz europejskiego dziedzictwa kulturowego i jego wartości. Zależy nam na zwiększeniu dostępności i promocji wśród Europejczyków ich wspólnej historii, a także na ciągłym podnoszeniu świadomości, jak ważne jest dbanie o wspólne europejskie dziedzictwo - mówi dyrektor Łazienek Królewskich Tadeusz Zielniewicz.

Adres strony internetowej ARRE, na której znajdują się opisy wszystkich rezydencji i wspólnych projektów - http://www.europeanroyalresidences.eu.