Dokumenty statutowe

Instytucja kultury - Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - powstała w wyniku podziału Muzeum Narodowego w Warszawie 1 kwietnia 1995 r., na podstawie Zarządzenia nr 12 Ministra Kultury i Sztuki z 17 marca 1995 r.
 
Muzeum Łazienki Królewskie zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów na podstawie Decyzji Ministra Kultury i Sztuki z 6 lipca 1998 r.

Załączniki:

Rejestr Instytucji Kultury

Zarządzenie nr 57 MKiDN z 14.11.2011 r. – Statut Muzeum

Zarządzenie MKiDN z 9.04.2013 r. – zmiana Statutu Muzeum