Dokumenty statutowe

Od 1 stycznia 2018 roku - na podstawie Zarządzenia nr 91 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2017 roku -Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie połączone zostały w jedną instytucję kultury pod nazwą Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie z Oddziałem Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie wpisane zostało do Rejestru Instytucji Kultury o nr RIK 108/2018. Nadano mu statut stanowiący załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2017 roku (Dz. Urz. MKiDN z 2017 r., poz. 92).

Załączniki:

Rejestr Instytucji Kultury

Zarządzenie nr 91 MKiDN z 22.12.2017 r. - Połączenie MŁK i MŁiJ

Zarządzenie nr 92 MKiDN z 22.12.2017 r. - Statut Muzeum