PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi jeden sposób płatności z tytułu Umowy Sprzedaży - płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany poniżej:

Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer rachunku:  15 1130 1017 0020 1460 7620 0001

2. Termin płatności: Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeżeli we wskazanym terminie nie nastąpi wpłata na podane w punkcie powyżej konto Muzeum, Zamówienie zostanie anulowane, a Umowa Sprzedaży zerwana.

3. Klient ma możliwość wskazania sposobu odbioru Produktu poprzez wybór dogodnej opcji podczas składania zamówienia:
a) dostawa Produktu firmą kurierską;
b) odbiór osobisty Produktu w siedzibie Muzeum.

4. Dostawa Produktu jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku dostawy Produktu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient proszony jest o kontakt z Muzeum pod adresem: sklep@lazienki-krolewskie.pl.

5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

7. Koszty dostawy zależne są od wagi Produktów zamówionych przez Klienta i wynoszą odpowiednio:
a) waga poniżej 5 kg - 21 zł
b) waga od 5 do 10 kg - 23 zł
c) waga od 10 do 30 kg - 40 zł
d) waga od 30 do 100 kg - 100 zł

8. Sprzedawca zapewnia Klientowi dostawę Produktu, korzystając z przesyłki kurierskiej.

9. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych i termin ten nie obejmuje czasu niezbędnego na dostawę Produktu do Klienta przez Kuriera. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

10. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania, dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi Internetowemu rozpatrzenie reklamacji.