Muzeum Łazienki Królewskie, jedna z nielicznych polskich rezydencji królewskich, szczyci się nie tylko znakomitymi budowlami i zbiorami, lecz także historycznym parkiem. Podzielony na trzy różne stylowo ogrody teren - XVIII i XIX-wieczny Ogród Królewski, XIX-wieczny Ogród Romantyczny i dwa XX-wieczne Ogrody Modernistyczne - skrywa ponad 8 500 egzemplarzy drzew, którym towarzyszą setki tysięcy krzewów, bylin i kwiatów.

Z publikacji dowiemy się, jakie są cechy danego taksonu, ile lat może mieć dany egzemplarz, jak jest pielęgnowany, jakie ma choroby czy rany. Napisany przez prof. Marka Siewniaka przewodnik jest nie tylko analizą gatunkową, lecz także historyczną, pokazującą nawarstwienia i zmiany stylu czy mód w poszczególnych okresach. Opracowany zestaw wszystkich występujących w ogrodach gatunków drzew i krzewów, opisany z punktu widzenia dendrologii i znawstwa roślin, pozwala na zapoznanie się z charakterystyką różnych stylów. 


Prof. dr hab. inż. Marek Siewniak (ur. 1942 r.) - studia na kierunku Leśnictwo i planowanie przestrzenne odbył w Poznaniu, Dreźnie i Krakowie. W 1970 r. obronił z wyróżnieniem doktorat na Drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym, habilitację uzyskał w 1976 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Warszawie, a nominację profesorską w roku 1986. W latach 1970-1994 pracował w Katedrze Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prowadził także prace badawcze w Zarządzie Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych w Warszawie. Był profesorem wizytującym na Berlińskim Uniwersytecie Technicznym, w latach 1994-2008 wykładowcą w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, a w latach 1997-2016  w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Autor licznych publikacji naukowych oraz prac studialnych, ekspertyz, analiz i projektów z zakresu dendrologii, arborystyki, sztuki ogrodowej, ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu, ekologii, urbanistyki czy rekultywacji obszarów poprzemysłowych.